Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor. Coordinadors als centres

 Descarregar pdf
Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris que assumeixen les funcions d'orientació, assessorament i acollida dels estudiants. Són la figura de referència durant l'estada dels estudiants a la universitat

 
CENTRE COORDINADOR/A CORREU ELECTRÒNIC
Escola Politècnica Superior (EPS) Maria Alba Cabiscol Teixidó

alba.cabiscolteixido@udl.cat

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) Beatriz Serrano Pérez

beatriz.serrano@udl.cat

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) Mariona Lladonosa Latorre

fepts.sacademica@udl.cat

Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) Anna Vendrell Vilanova

anna.vendrell@udl.cat

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) Ana Lavedán Santamaría

ana.lavedan@udl.cat

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) Igualada Carme Campoy Guerrero

carme.campoy@udl.cat

Facultat de Medicina (FM) Marcelino Bermúdez López

marcelino.bermudez@udl.cat

Facultat de Lletres (FL) Emma Domínguez Rué

emma.dominguez@udl.cat

INEFC Enrique Lacasa Claver

pat.inefclld@gencat.cat

Escola Universitària de Relacions Laborals (EURL) Teresa Codina Castellà

capadministracio@eurl.es

teresacodina@eurl.es

 

 

   Darrera modificació: