Convocatòria d'ajuts per a activitats de les associacions de la Universitat de Lleida 2024

 Descarregar pdf

L’objectiu de l’ajut és donar suport a les iniciatives i al desenvolupament de les activitats culturals i pròpies de les associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida mitjançant ajuts econòmics.

Destinataris

Les associacions d'estudiants de la UdL que prèviament estiguin inscrites, i amb les dades correctament actualitzades, en el Registre d’associacions de la UdL, i compleixin amb el Reglament d’associacions vigent.

Despesa subvencionable

Les despeses relacionades amb l'organització, realització i difusió d’activitats organitzades per les associacions d’estudiants de la UdL adreçades als membres de l’associació, a tota la comunitat universitària o a la societat en general, durant l'any 2024.

Sol·licitud

La sol·licitud es farà a través d'aquesta SOL·LICITUD. L'heu de presentar al Registre electrònic de la UdL accedint com a estudiants UdL: grau, màster i doctorat amb l'usuari i contrasenya de la UdL.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener de 2024.

En el cas que una associació hagi tingut un ajut en la convocatòria anterior, per optar a un nou ajut serà indispensable haver presentat la justificació econòmica de despeses i la memòria justificativa de l'ajut anterior.

Justificació de l'ajut

S'haurà de presentar una relació de la despesa efectuada juntament amb la memòria del desenvolupament de l’activitat al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat abans del 31 de gener de 2024,

El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat resoldrà tots els dubtes i les incidències que puguin sorgir en aquesta convocatòria.

   Darrera modificació: