Cuida la teva Salut Sexual amb la "distància" adequada

Descripció de la campanya:

Com cada any, les Universitats de la REUPS es van sumar el passat 1 de desembre a la commemoració del Dia de la Lluita contra el VIH-Sida; un problema de salut pública que, segons el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), afecta a més de 38 milions de persones. Aquest any aquest esforç cobra una major importància, si tenim en compte que entre les repercussions del COVID es troba la dificultat que moltes persones, a nivell global, han tingut per a accedir als sistemes de detecció precoç i als tractaments adequats.

A nivell estatal, segons el Centre Nacional d'Epidemiologia, més d'un 80% de les noves infeccions es relacionen amb la via de transmissió sexual i un 47,6% dels nous casos van presentar un diagnòstic tardà.

Quant a la població universitària, estudis recents informen de com encara existeix un percentatge important que realitza conductes de risc. Per exemple, solament el 36,4% utilitza el preservatiu de manera sistemàtica en relacions esporàdiques, un 25,7% en relacions amb parelles estables i un 25,2% quan les seves relacions sexuals es produeixen després de consumir alcohol o altres substàncies. A més, si bé les dones informen major temor i probabilitat percebuda d'infectar-se per VIH, no existeixen diferències quant a la realització de la conducta preventiva, i tampoc quant a la intenció d'usar mesures preventives en les seves pròximes relacions sexuals. En el cas de la parella estable, aquesta intenció se situa en un 69,5% i en la parella esporàdica ascendeix fins al 92,9%. Respecte a la realització de les proves de detecció d'anticossos, solament un 50% coneix on realitzar-les i un 20% l'existència del període finestra. A més, solament el 5% reconeix haver-les-hi fet de manera expressa.

Tenint en compte l'anterior, s'observa com avui més que mai, l'abordatge de l'epidèmia ha de centrar-se, com a mínim, a prevenir les conductes sexuals de risc, augmentar la detecció precoç, garantir l'accés als tractaments i eliminar qualsevol forma de discriminació associada al VIH-Sida.