Inverteix el teu dia en benestar emocional

Descripció de la campanya:

Des del seu inici, l'OMS ha inclòs el benestar mental en la definició de la salut. L'OMS defineix excel·lentment la salut com:

…un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia (OMS 2001, p.1). 

Les tres idees medul·lars per al millorament de la salut estan basades en aquesta definició: la salut mental és un comunicat integral de la salut, la salut mental és més que l'absència de malaltia i la salut mental està íntimament relacionada amb la salut física i la conducta.

Encara que és important definir la salut mental, no sempre és necessari per a aconseguir el seu millorament. Les diferències en els valors entre països, cultures, classes i gèneres poden semblar massa grans per a permetre un consens sobre una definició (OMS 2001a, p.1). No obstant això, la salut mental es pot conceptuar a través de les cultures sense restringir la seva interpretació. L'OMS defineix la salut mental com:

…un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puedes afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad (OMS 2001a, p.1).

L'estrès, l'ansietat o la depressió són alguns dels problemes relacionats amb la salut mental més comunes en les empreses i que poden perjudicar la qualitat de vida.