Calendari acadèmic

 Descarregar pdf

Calendari Acadèmic UdL 2020/21

(Aprovat pel Consell de Govern de 18 de febrer de 2020 i modificat pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2020)

Calendari Acadèmic UdL 2019/20

(Aprovat pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2019 i modificat pel Consell de Govern de 28 d'abril de 2020, acord núm. 92/2020)

Calendari acadèmic UdL 2018/19 i criteris generals

(Aprovat pel Consell de Govern de 21 de febrer de 2018)

   Darrera modificació: