Calendari acadèmic

 Descarregar pdf

Calendari acadèmic UdL. Curs 2022-2023

(Aprovat pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2021, modificat pels Consell de Govern de 3 de maig i 20 d'octubre de 2022)

Calendari acadèmic dels centres. Curs 2022-2023:

Escola Politècnica Superior

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

 

Calendari acadèmic UdL 2023-2024

(Aprovat pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2022)

 

Calendari acadèmic dels centres. Curs 2022-2023 (Consell de Govern de 2 de maig de 2023):

Escola Politècnica Superior

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat de Lletres

Facultat de Medicina

Escola de Doctorat

 

   Darrera modificació: