PAGAMENT DE REBUTS NO DOMICILIATS

PAGAMENT PRESENCIAL EN ENTITAT BANCÀRIA

En el cas que hagueu de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula no domiciliat ho podeu fer en qualsevol de les entitats que figuren en el rebut de matrícula, a través dels seus caixers automàtics (inclosa Servicaixa per als no clients):
• La Caixa
• Caixa Catalunya – BBVA
• Banco Santander

Les dades necessàries per a fer el pagament les trobareu en el rebut de matrícula o butlleta de pagament.

IMPORTANT: guardeu sempre un justificant del pagament realitzat.

PAGAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

Podeu realitzar el pagament amb targeta a través del servei de pagaments en línia de CaixaBank, tant si en sou clients com si no:  PAGO DE RECIBOS Y MATRÍCULAS

  • Per als rebuts de matrícules d'estudis oficials és preferible utilitzar l'opció  A-CPR i Emissora.
  • Per al pagament de butlletes de taxes i altres cursos és preferible utilitzar l'opció  B-Pagament amb codi de barres.

IMPORTANT: guardeu sempre un justificant del pagament realitzat.

A - PAGAR AMB CPR I EMISSORA

1. Aneu al l'enllaç següent:

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90INI001

2. Poseu les dades següents:

C.P.R.: 9050794
Emissora: 07550001500
Referència que consta en el rebut de matrícula (apartat Ref)
Identificació que consta en el rebut (apartat Identif)
Import (els decimals caldrà indicar-los amb una coma ",")

3. A continuació, indiqueu les dades de la vostra targeta.

 

Si no podeu realitzar el pagament seguint els passos del punt 1 proveu l’opció de pagament amb codi de barres. Haureu de copiar o teclejar tots els dígits que consten en la part inferior del codi de barres.

En el cas que tingueu el pagament de la matrícula fraccionat en tres terminis i s’hagin de pagar tots els rebuts en efectiu, en el moment de validar la matrícula només es generarà el rebut amb les dades referents al primer termini.
Per a realitzar el pagament del segon i tercer termini la secretaria del vostre centre us enviarà per correu electrònic el segon i tercer rebut per separat. En cas de no rebre’ls contacteu amb la secretaria.

B - PAGAR AMB CODI DE BARRES

1. Aneu al l'enllaç següent: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_es.html

2. Copieu tots els dígits que consten en la part inferior del codi de barres del rebut o butlleta de pagament.

3. A continuació, us demanarà un correu electrònic de contacte i després us enllaçarà amb la plataforma de pagament per targeta.

4. Informeu les dades de la targeta.