Campus virtual

 Descarregar pdf

cv

El campus virtual de la UdL dona suport a totes les assignatures de docència reglada així com a algunes de docència no reglada, a grups de recerca, organs de govern i associacions.
logo
Actualment el campus virtual té 14000 usuaris donats d'alta, 2300 assignatures de docència reglada i aproximadament 200 espais per altres usos.

Durant el curs acadèmic 2008/2009 hi va haver un total de 1.527.000 accessos autenticats al campus virtual. Durant aquest curs acadèmic i fins a l'1 de maig de 2010, hi ha hagut ja 1.530.000 accessos autenticats.

A la secció Manuals d'aquesta plana web es pot accedir a tota la ajuda disponible per a la resolució de problemes relacionats amb el campus virtual.


   Darrera modificació: