decasaestant

AVÍS IMPORTANT

Mentre estiguin vigents les actuals mesures de restricció de la mobilitat per tal de aminorar la propagació del SARS-CoV-2,

queden suspeses les emissions a través d'aquest canal a partir del dimarts 3 de novembre de 2020.