Llengües a l'Estiu

Lleida, del 5 al 16 de juliol de 2021

Programa en PDF

Butlleta d'Inscripció / Butlleta d'Inscripció

 

Prepara't per acreditar els teus coneixements d'anglès

Inicia't en l'estudi  de l'italià

Descobreix la llengua i la cultura xineses i japoneses

 

Important

 • Els estudiants de grau i màster oficials de la UdL poden accedir a ajuts econòmics per a la formació i l’acreditació lingüístiques. Més informació al web de l’Institut de Llengües.
 • Els certificats dels cursos de llengües són reconeguts pel Departament d’Educació com a cursos de formació del professorat.
 • Per accedir als cursos de preparació per als exàmens d’anglès, es recomana tindre el nivell de la prova que es vol realitzar.

 

Cursos

Anglès: Preparació per a l'Examen de Nivell B1 CLUC CertAcles

Anglès: Preparació per a l'Examen de Nivell B2 CLUC CertAcles

 • Metodologia: en línia
 • Durada: 30 hores (10 sessions de 3 hores)
 • Dates: del 5 al 16 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h (amb una pausa de 30 minuts).
 • Preu: 91,50 € UdL / 125,10 € externs UdL
 • Qui hi estigui interessat, podrà matricular-se a l’examen oficial d’anglès B1 o B2 CLUC amb segell CertAcles que tindrà lloc el 19 de juliol (B1) i el 20 de juliol (B2); els exàmens orals se celebraran entre el 19 i el 21 de juliol.
 • El CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) és el segell que avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües que expedeixen els serveis lingüístics de les universitats catalanes, d’acord amb les directrius aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • El segell CertAcles garanteix que l’examen segueix el model homologat per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior) i que la UdL és un centre acreditat per expedir el certificat corresponent. Els exàmens amb segell CertACles són reconeguts a totes les universitats catalanes i espanyoles, a la majoria d’administracions i també tenen reconeixement europeu.

 

Introducció a la Llengua Italiana

Introducció a la Llengua i Cultura Xineses

 • Metodologia: en línia
 • Durada: 30 hores (10 sessions de 3 hores)
 • Dates: del 5 al 16 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h (amb una pausa de 30 minuts).
 • Preu: 91,50 € UdL / 125,10 € externs UdL

 

Introducció a la Llengua i Cultura Japoneses

 • Metodologia: en línia
 • Durada: 30 hores (10 sessions de 3 hores)
 • Dates: del 5 al 16 de juliol, de dilluns a divendres, de 16 a 19.30 h (amb una pausa de 30 minuts).
 • Preu: 91,50 € UdL / 125,10 € externs UdL