Professorat d'Ensenyament No Universitari

Formació permanent per a professorat i nomenaments del mes de juliol

D’acord amb l’Ordre del Departament d’Ensenyament (ENS/248/2012) de 20 d'agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, els cursos de la Universitat d’Estiu seran reconeguts com a activitats de formació permanent adreçades a professorat d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària i d’ensenyaments de règim especial.

ORDRE ENS/248/2012 (DOGC núm. 6205, 09-09-2012)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les activitats realitzades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, les reconegudes per les comunitats autònomes i les realitzades per les universitats de l'Estat no necessiten cap reconeixement previ i tindran els mateixos efectes administratius que les realitzades pel Departament d'Ensenyament, sempre que es compleixin les condicions establertes en els punts 1.d), 1.e), 1.f) i 2 de l'article 3 d'aquesta Ordre.

Un cop realitzat el curs d'estiu, i lliurades les activitats d'avaluació, les persones inscritres rebran per correu electrònic el certificat que n'acreditarà l'aprofitament i l'hauran de presentar al Departament per completar el procediment del reconeixement. El curs no els hi apareixerà de manera automàtica en el seu portal de docent.

Informació sobre els nomenaments de juliol a:
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/borses-treball/personal-interi-docent/borsa-curs/nomenaments-juliol/index.html

Acreditació de perfils professionals

Els cursos de la Universitat d'Estiu poden servir per acreditar els perfils professionals per a personal docent.

Cal que entreu al web http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/perfils-professionals/
i que seguiu les indicacions que s'expliquen en l'apartat "Acreditació sol·licitada pels professors".
Si teniu algun dubte, us podeu adreçar als Serveis educatius i formació permanent dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.

   Darrera modificació: