Gestió Economicoadministrativa d'Infraestructures i Tecnologia

La unitat de Gestió Econòmica-administrativa d'Infraestructures i Tecnologia s'encarrega de la gestió del pressupost, tramitació de despeses i seguiment de contractes de les unitats d'Infraestructures, Sistemes d'Informació i Comunicacions i Serveis Comunitaris.

També li correspon la tramitació de les llicències, permisos i resta de documentació complementària corresponents a obres i instal·lacions.

Així mateix té al seu càrrec la gestió de les assegurances i la tramitació dels sinistres objecte de cobertura i la interlocució amb la corredoria d'assegurances.


PERSONAL

Josep Maria Palau

Tècnic econòmic-administratiu

 

Inma Gomà

Administrativa de seguiment de contractes

 

Yolanda Monter

Administrativa

 

CONTACTE

Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat

Pl. Víctor Siurana, 1

25006 Lleida

Espai: 3.04

 

Telèfons:

973 702 229

973 702 109

 

Correu-e:

Consultes generals: gestioinfratec@udl.cat

Consultes assegurances: assegurances@udl.cat