Gabinet Tècnic d'Estudis

Universitat de Lleida

El Gabinet Tècnic d'Estudis és una unitat de suport als òrgans de govern que revisa i elabora estudis institucionals pel posicionament estratègic de la UdL i pel desenvolupament de polítiques en els diferents camps d’actuació de la universitat. A més, gestiona i desenvolupa el sistema d’informació corporativa.

DIRECTORI

Josep Carbó Carbó
Tècnic Superior del Gabinet Tècnic d'Estudis
Tel. 973 702340
josep.carbo@udl.cat