Exàmens oficials de català

L'Institut de Llengües organitza dues convocatòries anuals dels exàmens interuniversitaris CLUC català dels nivells A2, B1, B2, C1, C1 per al PDI, C2, una al febrer i l'altra al juny, i de Català jurídic, només al juny.

Per accedir-hi cal:

  • Ser alumne d’un dels cursos de català organitzats per l’Institut de Llengües. Les taxes d’examen ja van incloses en el preu del curs.
  • Haver estat alumne dels cursos anteriors de català i no haver-se presentat a examen o no haver-lo superat. Cal abonar les taxes d’examen corresponents: UdL: 50 € / Externs a la UdL: 75 €
  • Ser PDI (personal docent i investigador) per presentar-se a l’examen de nivell de suficiència per al PDI (C1) amb formació prèvia o sense formació. Les taxes d’examen són gratuïtes.
  • NOMÉS per a la comunitat universitària: estudiants, PAS (personal d’administració i serveis) i PDI (personal docent i investigador) pot presentar-se a l’examen de català de nivells B2, C1, C2 i català jurídic (en el cas de català jurídic, només a la convocatòria del juny) sense haver fet prèviament el curs. Places limitades. Taxes d’examen: 120 €
  • Les persones externes a la UdL poden presentar-se a l’examen de català jurídic sense haver fet prèviament el curs (només a la convocatòria del juny). Places limitades. Taxes d’examen: 150 €

Informació sobre els exàmens (tipologia d'exercicis, models d'exàmens, criteris d'avaluació): web de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

Els certificats són homologats als de la Generalitat de Catalunya.


CONVOCATÒRIES del 2022: 12 de febrer i 11 de juny de 2022

Informació sobre la convocatòria del 12 de febrer:

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ per determinar al desembre de 2021

 


 

CIFALC_12052014