DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (A2), abril (A2, B1 i B2), maig (A2, B1, B2, C1 i C2), octubre (A2) i novembre (A2, B1, B2, C1 i C2) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries 2023

 • Febrer de 2023: divendres 17 de febrer (inscripció des del 9 de novembre de 2022 fins al 11 de gener de 2023)
 • Abril de 2023: divendres 14 d'abril (inscripció des del 9 de novembre de 2022 fins al 15 de febrer de 2023)
 • Maig de 2023: dissabte 13 de maig (inscripció des del 9 de novembre de 2022 fins al 15 de març de 2023)
 • Octubre de 2023: divendres 13 d'octubre (inscripció des del 9 de novembre de 2022 fins al 6 de setembre de 2023)
 • Novembre de 2023: dissabte 18 de novembre (inscripció des del 9 de novembre de 2022 fins a l'11 d'octubre de 2023)

Preus 2023

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 167 € 198 € 213 € 228 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

NOVETAT: Nous DELE A1 i DELE A2 (a partir de febrer de 2020).

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (A2), abril (A2, B1 y B2), mayo (A2, B1, B2, C1 y C2), octubre (A2) y noviembre (A2, B1, B2, C1 y C2) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias 2023

 • Febrero de 2023: viernes 17 de febrero (inscripción desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 11 de enero de 2023)
 • Abril de 2023: viernes 14 de abril (inscripción desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 15 de febrero de 2023)
 • Mayo de 2023: sábado 13 de mayo (inscripción desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023)
 • Octubre de 2023: viernes 13 de octubre (inscripción desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 6 de septiembre de 2023)
 • Noviembre de 2023: sábado 18 de noviembre (inscripción desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 11 de octubre de 2023)

Precios 2023

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 167 € 198 € 213 € 228 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

NOVEDAD: Nuevos DELE A1 y DELE A2 (a partir de febrero de 2020).

Five Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2020 (February --A2--, April --A2, B1 and B2--, May --A2, B1, B2, C1 and C2--, October --A2-- and November --A2, B1, B2, C1 and C2--) in the UdL.

Examinations sessions 2023

 • February 2023: Friday, 17th of February (registration between the 9th November 2022 and the 11th of January 2023) 
 • April 2023: Friday, 14th of April (registration between the 9th November 2022 and the 15th of February 2023) 
 • May 2023: Saturday, 13th of May (registration between the 9th November 2022 and the 15th of March 2023)
 • October 2023: Friday, 13th of October (registration between the 9th November 2022 and the 6th of September 2023)
 • November 2023: Saturday, 18th of November (registration between the 9th November 2022 and the 11th of October 2023)

Fees 2023

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 167 € 198 € 213 € 228 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

NEW: The new DELE A1 and DELE A2 will be administred in 2020. 

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar pdf

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Més informació: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatòries 2023:

 • Octubre (26/10/2023)
 • Novembre (30/11/2023)

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes a partir del 6 de setembre de 2022: examenes.cervantes.es

Convocatòries 2024:

 • Gener (25/1/2024)
 • Febrer (29/2/2024)
 • Març (21/3/2024)
 • Abril (25/4/2024)
 • Maig (30/5/2024)
 • Juny (27/6/2024)
 • Setembre (26/9/2024)
 • Octubre (31/10/2024)
 • Novembre (28/11/2024)

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes a partir del 7 de setembre de 2023: examenes.cervantes.es

Inscripción

En línea en la página del Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatorias 2023:

 • Octubre (26/10/2023)
 • Noviembre (30/11/2023)

Inscripción en línea en la página del Instituto Cervantes a partir del 6 de septiembre de 2022: examenes.cervantes.es

Convocatorias 2024:

 • Enero (25/1/2024)
 • Febrero (29/2/2024)
 • Marzo (21/3/2024)
 • Abril (25/4/2024)
 • Mayo (30/5/2024)
 • Junio (27/6/2024)
 • Septiembre (26/9/2024)
 • Octubre (31/10/2024)
 • Noviembre (28/11/2024)

Inscripción en línea en la página del Instituto Cervantes a partir del 7 de septiembre de 2023: examenes.cervantes.es

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

More information: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Examination dates in 2023:

 • October (26/10/2023)
 • November (30/11/2023)

Online registration at the Instituto Cervantes (from 6/9/2022): examenes.cervantes.es

Examination dates in 2024:

 • January (25/1/2024)
 • February (29/2/2024)
 • March (21/3/2024)
 • April (25/4/2024)
 • May (30/5/2024)
 • June (27/6/2024)
 • September (26/9/2024)
 • October (31/10/2024)
 • November (28/11/2024)

Online registration at the Instituto Cervantes (from 7/9/2023): examenes.cervantes.es

   Darrera modificació: