DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (només A2), maig (tots els nivells), octubre (A2, B1 i B2) i novembre (tots els nivells) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries

 • Febrer de 2020: divendres 14 de febrer (inscripció des del 13 de novembre de 2019 fins al 8 de gener de 2020)
 • Maig de 2020 CANCEL·LAT: dissabte 16 de maig (inscripció des del 13 de novembre de 2019 fins al 18 de març de 2020)
 • Octubre de 2020: divendres 2 d'octubre (inscripció des del 13 de novembre de 2019 fins al 5 d'agost de 2020)
 • Novembre de 2020: dissabte 14 de novembre (inscripció des del 13 de novembre de 2019 fins al 7 d'octubre de 2020)

 

Preus

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

NOVETAT: Nous DELE A1 i DELE A2 (a partir de febrer de 2020).

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (solo A2), mayo (todos los niveles), octubre (A2, B1 y B2) y noviembre (todos los niveles) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias

 • Febrero de 2020: viernes 14 de febrero (inscripción desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 8 de enero de 2020)
 • Mayo de 2020 CANCELADO: sábado 16 de mayo (inscripción desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020)
 • Octubre de 2020: viernes 2 de octubre (inscripción desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 5 de agosto de 2020)
 • Noviembre de 2020: sábado 14 de noviembre (inscripción desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 7 de octubre de 2020)

 

Precios

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

NOVEDAD: Nuevos DELE A1 y DELE A2 (a partir de febrero de 2020).

Four Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2020 (February --only A2--, May --all--, October --A2, b1 and B2-- and November --all--) in the UdL.

 

 • February: Friday, 14th of February (registration between the 13th November 2019 and the 8th of January 2020) 
 • May CANCELLED: Saturday, 16th of May (registration between the 13th November 2019 and the 18th of March 2020)
 • October: Friday, 2nd of October (registration between the 13th November 2019 and the 5th of August 2020)
 • November: Saturday, 14th of November (registration between the 13th November 2019 and the 7th of October 2020)

 

Fees

A1 A2 B1 B2 C1 C2
108 € 124 € 160 € 188 € 197 € 207 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

NEW: The new DELE A1 and DELE A2 will be administred in 2020. 

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar pdf

Convocatòries 2020:

 • Gener (30/1/2020)
 • Febrer (27/2/2020)
 • Març CANCEL·LADA (26/3/2020)
 • Abril CANCEL·LADA (30/4/2020)
 • Maig CANCEL·LADA (28/5/2020)
 • Juny CANCEL·LADA (25/6/2020)
 • Setembre (24/9/2020)
 • Octubre (29/10/2020)
 • Novembre (26/11/2020)

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Més informació: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatorias 2020:

 • Enero (30/1/2020)
 • Febrero (27/2/2020)
 • Marzo CANCELADA (26/3/2020)
 • Abril CANCELADA (30/4/2020)
 • Mayo CANCELADA (28/5/2020)
 • Junio CANCELADA (25/6/2020)
 • Septiembre (24/9/2020)
 • Octubre (29/10/2020)
 • Noviembre (26/11/2020)

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Examinations dates in 2020: 

 • January (30/1/2020)
 • February (27/2/2020)
 • March CANCELLED (26/3/2020)
 • April CANCELLED (30/4/2020)
 • May CANCELLED (28/5/2020)
 • June CANCELLED (25/6/2020)
 • September (24/9/2020)
 • October (29/10/2020)
 • November (26/11/2020)

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

More information: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

   Darrera modificació: