DELE

Diploma del Instituto Cervantes

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida organitza les proves de les convocatòries ordinàries de febrer (A2), abril (A2, B1 i B2), maig (A2, B1, B2, C1 i C2), octubre (A2) i novembre (A2, B1, B2, C1 i C2) dels DELE de l'Instituto Cervantes.

Convocatòries 2024

 • Febrer de 2024: divendres 16 de febrer (inscripció des del 15 de novembre de 2023 fins al 10 de gener de 2024)
 • Abril de 2024: divendres 12 d'abril (inscripció des del 15 de novembre de 2023 fins al 21 de febrer de 2024)
 • Maig de 2024: dissabte 18 de maig (inscripció des del 15 de novembre de 2023 fins al 3 d'abril de 2024)
 • Octubre de 2024: divendres 18 d'octubre (inscripció des del 15 de novembre de 2023 fins al 4 de setembre de 2024)
 • Novembre de 2024: dissabte 23 de novembre (inscripció des del 15 de novembre de 2023 fins al 9 d'octubre de 2024)

Preus 2024

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 170 € 201 € 219 € 234 €

 

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Informació dels exàmens

Al portal DELE de l’Instituto Cervantes podeu trobar tota la informació referent a les proves (característiques, models, altres convocatòries, etc.).

NOVETAT: Curs en línia de preparació per al DELE A2 de l'Instituto Cervantes.

La Universidad de Lleida organiza las pruebas de las convocatorias ordinarias de febrero (A2), abril (A2, B1 y B2), mayo (A2, B1, B2, C1 y C2), octubre (A2) y noviembre (A2, B1, B2, C1 y C2) de los DELE del Instituto Cervantes.

Convocatorias 2024

 • Febrero de 2024: viernes 16 de febrero (inscripción desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024)
 • Abril de 2024: viernes 12 de abril (inscripción desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 21 de febrero de 2024)
 • Mayo de 2024: sábado 18 de mayo (inscripción desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 3 de abril de 2024)
 • Octubre de 2024: viernes 18 de octubre (inscripción desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 4 de septiembre de 2024)
 • Noviembre de 2024: sábado 23 de noviembre (inscripción desde el 15 de noviembre de 2023 hasta el 9 de octubre de 2024)

Precios 2024

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 170 € 201 € 219 € 234 €

 

Inscripción

En línea en el Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

 

Información de los exámenes

En el portal DELE del Instituto Cervantes se puede encontrar toda la información referente a las pruebas (características, modelos, otras convocatorias, etc.).

NOVEDAD: Curso en línea de preparación para el DELE A2 del Instituto Cervantes.

Five Instituto Cervantes DELE examinations sessions are scheduled for 2020 (February --A2--, April --A2, B1 and B2--, May --A2, B1, B2, C1 and C2--, October --A2-- and November --A2, B1, B2, C1 and C2--) in the UdL.

Examinations sessions 2024

 • February 2024: Friday, 16th of February (registration between the 15th November 2023 and the 10th of January 2024) 
 • April 2024: Friday, 12th of April (registration between the 15th November 2023 and the 21st of February 2024) 
 • May 2024: Saturday, 18th of May (registration between the 15th November 2023 and the 3rd of April 2024)
 • October 2024: Friday, 18th of October (registration between the 15th November 2023 and the 4th of September 2024)
 • November 2024: Saturday, 23rd of November (registration between the 15th November 2023 and the 9th of October 2024)

Fees 2024

A1 A2 B1 B2 C1 C2
112 € 134 € 170 € 201 € 219 € 234 €

 

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

 

Information on the exams

To get any kind of information about the tests (characteristics, sample examination papers, dates, etc), you should refer to the DELE website.

NEW: Instituto Cervantes Online DELE A2 training course.

   Darrera modificació:

CCSE

Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

 Descarregar pdf

Inscripció

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NOU: manual de preparació per a la prova CCSE

Més informació: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatòries 2023:

 • Octubre (26/10/2023)
 • Novembre (30/11/2023)

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes a partir del 6 de setembre de 2022: examenes.cervantes.es

Convocatòries 2024:

 • Gener (25/1/2024)
 • Febrer (29/2/2024)
 • Març (21/3/2024)
 • Abril (25/4/2024)
 • Maig (30/5/2024)
 • Juny (27/6/2024)
 • Setembre (26/9/2024)
 • Octubre (31/10/2024)
 • Novembre (28/11/2024)

Inscripció en línia a l'Instituto Cervantes a partir del 7 de setembre de 2023: examenes.cervantes.es

Inscripción

En línea en la página del Instituto Cervantes: examenes.cervantes.es

NUEVO: manual de preparación de la prueba CCSE

Más información: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Convocatorias 2023:

 • Octubre (26/10/2023)
 • Noviembre (30/11/2023)

Inscripción en línea en la página del Instituto Cervantes a partir del 6 de septiembre de 2022: examenes.cervantes.es

Convocatorias 2024:

 • Enero (25/1/2024)
 • Febrero (29/2/2024)
 • Marzo (21/3/2024)
 • Abril (25/4/2024)
 • Mayo (30/5/2024)
 • Junio (27/6/2024)
 • Septiembre (26/9/2024)
 • Octubre (31/10/2024)
 • Noviembre (28/11/2024)

Inscripción en línea en la página del Instituto Cervantes a partir del 7 de septiembre de 2023: examenes.cervantes.es

Registration

Online at the Instituto Cervantes: http://examenes.cervantes.es/

NEW: preparation guide for the CCSE exam

More information: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba

Examination dates in 2023:

 • October (26/10/2023)
 • November (30/11/2023)

Online registration at the Instituto Cervantes (from 6/9/2022): examenes.cervantes.es

Examination dates in 2024:

 • January (25/1/2024)
 • February (29/2/2024)
 • March (21/3/2024)
 • April (25/4/2024)
 • May (30/5/2024)
 • June (27/6/2024)
 • September (26/9/2024)
 • October (31/10/2024)
 • November (28/11/2024)

Online registration at the Instituto Cervantes (from 7/9/2023): examenes.cervantes.es

   Darrera modificació: