Cursos de català 2021-2022

Cursos per al PDI

 Descarregar pdf

Dins de les activitats de formació i acreditació lingüístiques per al PDI, l’Institut de Llengües ofereix un programa específic per al nivell B1 de català adreçat als que no hagin pogut seguir un curs complet d'aquest nivell i posteriorment vulguin continuar amb la formació per accedir a un nivell C1 per acreditar un nivell de suficiència. 

Durada: 20 h (12 h de classe presencial i 8 h de feina autònoma)
Dates: del 7 d’abril al 2 de juny
Horari: dijous, de 16 a 17.30 hores

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme, aula 1.34

Per fer la inscripció, accediu a la pàgina de preinscripció. Termini: del 30/03 al 06/04

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

Dins de les activitats de formació i acreditació lingüístiques per al PDI, l’Institut de Llengües ofereix un programa específic per al nivell B2 de català adreçat als que no hagin pogut seguir un curs complet d'aquest nivell i posteriorment vulguin accedir a un nivell C1 per acreditar un nivell de suficiència. 

Durada: 20 h (12 h de classe presencial i 8 h de feina autònoma)
Dates: del 7 d’abril al 2 de juny
Horari: dijous, de 17.30 a 19 hores

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme, aula 1.34

Per fer la inscripció, accediu a la pàgina de preinscripció. Termini: del 30/03 al 06/04

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

 

   Darrera modificació:

Cursos de català 2021-2022

Segon semestre

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.

CURS DATES HORARI
A1 intensiu (30 h) 24/01/22-4/02/22 dilluns-divendres, 9-12.30 h
A1 extensiu (30 h) 28/02/22-27/04/22 dilluns i dimecres, 17-19 h
A2 70 h (40 + 30 h)1 [NOVES DATES] 08/03/22-19/05/22 dimarts i dijous, 17-19 h
B1 70 h (40 + 30 h) [SUSPÈS] 21/02/22-9/05/22 dilluns i dimecres, 15-17 h
B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) [SUSPÈS] 08/02/22-31/05/22 dimarts, 15-17.30 h
C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h) [SUSPÈS] 17/02/22-02/06/22 dijous, 16-19 h
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) [GRUP PLE]  16/02/22-08/06/22 dimecres, 16-19 h
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) [GRUP PLE]   17/02/22-02/06/22 dijous, 10-13 h
Català administratiu (40 h) [en línia]*  07/02/22-18/05/22 dilluns i dimecres, 8-9.30 h

* Curs de formació en línia telepresencial

Curs adreçat només a la comunitat universitària UdL

En els cursos d'A2, B1, B2, C1, C2 les hores de dedicació són el resultat de sumar les hores de classe (primera xifra) i les hores de treball autònom (segona xifra).

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

CURS PREUS
A1 (30 h)

UdL: 39,60 € / Extern UdL: 123,60 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 9,90 €

A2 70 h (40 + 30 h) 

[SUSPÈS]

UdL: 100 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €

B1 70 h (40 + 30 h) 

[SUSPÈS]

UdL: 100 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €

B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) [SUSPÈS]

UdL: 211,20 € / Extern UdL: 300,80 €

C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h) [SUSPÈS]

UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h)

UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

Català administratiu (40 h)

UdL: 167,60 € / Extern UdL: 250 €

 

 • Els cursos de català A1, A2 i B1 són presencials. En el cas d'A2 i B1, a més de les classes, hi ha una part de treball autonom fent ús de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat.
 • Els cursos de català B2, C1 i C2 combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i unes hores de feina autònoma de l'alumne a través del Campus Virtual de la UdL.
 • El curs de català administratiu es fa en línia, amb sessions tutoritzades (en l'horari establert) a través de l'eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs,

Català A2 i B1

 • Materials de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat

Català B2

Català C1 

Català C2

 • Dossier de l'Escola d'Idiomes de la UdL (es podrà comprar a la copisteria de l’Edifici Polivalent del campus de Cappont) i altres materials que facilitarà el professor.

Català administratiu

CURS HORARI AULA
A1 extensiu (30 h) dilluns i dimecres, 17-19 h  Cappont, CCCT, -1.03
A2 70 h (40 + 30 h) dimarts i dijous, 17-19 h  Cappont, FDET, 2.35
B1 70 h (40 + 30 h) dilluns i dimecres, 15-17 h  Cappont, CCCT, -1.03
B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) dimarts, 15-17.30 h  Cappont, FDET, 2.35
C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  dijous, 16-19 h  Cappont, Polivalent, 3.09
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) dimecres, 16-19 h

GRUP A- Cappont, Polivalent, 2.08

GRUP B- Cappont, Polivalent, 3.09

C2 semipresencial 90 (45 + 45 h) dijous, 10-13 h  Cappont, Polivalent, 1.12
Català administratiu (40 h) dilluns i dimecres, 8-9.30 h  En línia

* Curs de formació en línia telepresencial

 Lloc de realitazció dels cursos: Cappont

CCCT, edifici del Centre de Cultures, c/ Jaume II, 67

FDET, Facultat de Dret, Economia i Turisme, c/ Jaume II, 73

Edifici Polivalent, c/ Jaume II, 71

 • L'avaluació dels cursos dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 és final. La informació específica de com se superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya.

Certificats oficials de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Certificats oficials de la CIFALC

Equivalències amb el MECR
Inicial A1
Bàsic A2
Elemental B1
Intermedi B2
Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigador C1
Superior C2
Llenguatge jurídic català -
 • L'avaluació del curs de català administratiu és final i s'obtindrà un certificat d'aprofitament.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

 


 

   Darrera modificació:

Primer semestre

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes a la UdL.

CURS DATES HORARI
A1 intensiu (30 h) 30/08/21-10/09/21 dilluns-divendres, 9-12.30 h
A1 extensiu (30 h) 11/10/21-1/12/21 dilluns i dimecres*, 17-19 h
A2 70 h (40 + 30 h)1 19/10/21-13/01/22 dimarts i dijous*, 17-19 h
B1 70 h (40 + 30 h)1 [SUSPÈS] 18/10/21-17/01/22 dilluns i dimecres*, 15-17 h
B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) [SUSPÈS] 5/10/21-1/02/22 dimarts, 15-17.30 h
C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  7/10/21-3/02/22 dijous, 16-19 h
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) 6/10/21-2/02/22 dimecres, 16-19 h
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  7/10/21-3/02/22 dijous, 10-13 h
Català administratiu (40 h) [SUSPÈS]  4/10/21-24/01/22 dilluns i dimecres*, 8-9.30 h

* Sessió impartida per videoconferència

Curs adreçat només a la comunitat universitària UdL

En els cursos d'A2, B1, B2, C1, C2 les hores de dedicació són el resultat de sumar les hores de classe (primera xifra) i les hores de treball autònom (segona xifra).

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

CURS PREUS
A1 (30 h)

UdL: 39,60 € / Extern UdL: 123,60 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 9,90 €

A2 70 h (40 + 30 h)

UdL: 100 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €

B1 70 h (40 + 30 h)

UdL: 100 €

Erasmus Mundus: gratuït

Erasmus, Mobilitat UdL i Sicue: 25 €

B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h)

UdL: 211,20 € / Extern UdL: 300,80 €

C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h) 

UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h)

UdL: 237,60 € / Extern UdL: 338,40 €

Català administratiu (40 h)

UdL: 167,60 € / Extern UdL: 250 €

 

 • Els cursos de català A1, A2, B1 i català administratiu combinen una sessió presencial amb el professor amb una altra a través de l'eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL. En el cas d'A2 i B1 l'alumne treballarà també de manera autònoma fent ús de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat.
 • Els cursos de català B2, C1 i C2 combinen una sessió presencial amb el professor, un dia a la setmana, i unes hores de feina autònoma de l'alumne a través del Campus Virtual de la UdL.

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs,

Català A2 i B1

 • Materials de la plataforma d'aprenentatge Parla.cat

 

Català B2

Català C1 

Català C2

 • Dossier de l'Escola d'Idiomes de la UdL (es podrà comprar a la copisteria de l’Edifici Polivalent del campus de Cappont) i altres materials que facilitarà el professor.

Català administratiu

CURS HORARI AULA
A1 extensiu (30 h) dilluns i dimecres*, 17-19 h Polivalent (Cappont), aula 1.03
A2 70 h (40 + 30 h) dimarts i dijous*, 17-19 h CCCT (Cappont), aula 0.17
B1 70 h (40 + 30 h) dilluns i dimecres*, 15-17 h Polivalent (Cappont), aula 1.03
B2 semipresencial 80 h (40 + 40 h) dimarts, 15-17.30 h FDET (Cappont), aula 2.35
C1 semipresencial 90 h (45 + 45 h)  dijous, 16-19 h Polivalent (Cappont), aula 1.03
C2 semipresencial 90 h (45 + 45 h) dimecres, 16-19 h CCCT (Cappont), aula 0.17
C2 semipresencial 90 (45 + 45 h) dijous, 10-13 h

FEPTS (Cappont), aula 2.12

Polivalent (Cappont), aula 1.03

Català administratiu (40 h) dilluns i dimecres*, 8-9.30 h Polivalent (Cappont), aula 1.12

* Sessió impartida per videoconferència

 Lloc de realitazció dels cursos: per determinar

 • L'avaluació dels cursos dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 és final. La informació específica de com se superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya.

Certificats oficials de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Certificats oficials de la CIFALC

Equivalències amb el MECR
Inicial A1
Bàsic A2
Elemental B1
Intermedi B2
Suficiència i Suficiència per al personal docent i investigador C1
Superior C2
Llenguatge jurídic català -
 • L'avaluació del curs de català administratiu és final i s'obtindrà un certificat d'aprofitament.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

 


 

   Darrera modificació: