Avisos

Matrícula dels cursos d'idiomes del 2n semestre oberta fins al 3 de febrer

Ja es poden passar a recollir els certificats de català de la CIFALC de la convocatòria d'octubre per la Secretaria de l'IL (c. de Jaume II, 71).

L'horari de la Secretaria és del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h.

  Exàmens oficials

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües

C. de Jaume II, 67

E 25001 Lleida (Catalunya)

Tel. +34 973 00 35 42

institutdellengues@udl.cat

http://www.udl.cat/institutdellengues

 

Secretaria

Edifici Polivalent, planta baixa

C. de Jaume II, 71

E 25001 Lleida (Catalunya)

 

Horari d'atenció al públic de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h
 
 

Horario de atención al público de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y los martes, de 15.30 a 17.30 h
 
 

Secretary office opening hours

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 and Tuesday, from 15.30 to 17.30
 
 
índex twitter spotify