Escola d'Idiomes

Cursos oberts a l'estudiantat de la UdL, al personal de la UdL i a persones externes majors de 16 anys

 Descarregar pdf

Oferta de cursos de llengües per al curs 2019-2020

Consulteu la informació de cada llengua             

Cursos anuals, quadrimestrals i d'estiu                                                

  Exàmens oficials

  Avisos

  Certificats dels cursos

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació dels cursos. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A més, alguns d'aquests certificats són reconeguts o homologats per altres institucions:

Anglès
: B1 i B2 reconeguts per ACLES.
Català: de l'A2 al C2, de la CIFALC, homologats per la Generalitat de Catalunya.
Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

  Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

 

 

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i els dimarts de 15.30 a 17.30 h

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 6 al 13 d'abril

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes de 15.30 a 17.30 h
 
El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 6 al 13 d'abril
 

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 and Tuesday, from 15.30 to 17.30

The Language Institute will be closed from the 6th to the 13th April