Inscripció als cursos de l'Escola d'Idiomes 2021-2022

Preinscripció 2020-2021

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DEL 2022-2023: 

5 de setembre de 2022

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS AMB MODALITAT D'AUTOAPRENENTATGE: TANCADA

(accés a la plataforma: consulteu les dates segons la modalitat)

  IMPORTANT

- Membres de l'associació Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

- Per als cursos del pla de formació PAS de la UdL (personal d’administració i serveis) cal demanar autorització a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal abans de fer la matrícula.

  ABANS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

Abans de fer la preinscripció , cal que tingueu clara la informació següent perquè la necessitareu per poder completar el procés de preinscripció:

 • Si NO sou membres de la comunitat universitària (és a dir, no sou PAS, PDI, alumne o exalumne oficial), heu de crear un compte d'usuari a través del registre online: entreu a l'enllaç de preinscripció del curs que us interessa i feu clic a "accedir al registre online".
 • Si SOU membres de la comunitat universitària o ho heu estat: heu d'accedir a la preinscripció amb usuari i contrasenya UdL (cliqueu directament l'enllaç que trobareu més avall del nivell de la llengua que voleu cursar). Si no recordeu la contrasenya, recupereu-la a https://credencials.udl.cat/ o poseu-vos en contacte amb suport@asic.udl.cat.

En cas que tingueu algun problema per accedir-hi, envieu un correu a il.suportmatricula@udl.cat

  PAS 1: PREINSCRIPCIÓ

Accediu als enllaços de preinscripció de cada llengua a partir del 13 de gener.

Un cop feta la preinscripció, cal que envieu, si escau, la documentació requerida a il.secretaria@udl.cat en el termini de 24 hores (consulteu la informació del PAS 2).  


IMPORTANT:

Cal tenir en compte que la preinscripció no implica la reserva de plaça.

La realització dels cursos està supeditada al nombre de preinscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a un mínim d'inscrits.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que s’hi farà servir.

Enllaços de preinscripció

 Descarregar pdf
 • Formació amb autoaprenentatge: AUTOAPRENENTATGE

Informació sobre els cursos d'alemany

PREPARACIÓ D'EXÀMENS

 • Curs de preparació per a l'examen de nivell B1 d'anglès CLUC amb el segell CertAcles
 • Curs de preparació per a l'examen de nivell B2 d'anglès CLUC amb el segell CertAcles [GRUP PLE]

CONVERSES

 • Curs de conversa de nivell B1 d'anglès [SUSPÈS]
 • Curs de conversa de nivell B2 d'anglès [SUSPÈS]
 • Curs de conversa de nivell C1 d'anglès

CURSOS PER AL PDI

 • Taller de presentació d'articles en anglès: redacció i exposició oral [SEGONA EDICIÓ: EN LÍNIA]

AUTOAPRENENTATGE

 • Formació amb autoaprenentatge sense tutor
 • Formacio amb autoaprenentatge amb tutor

Informació sobre els cursos d'anglès

Versió en català:

 • Curs de nivell A1 de castellà
 • Curs de nivell A2 de castellà
 • Curs de nivell B1 de castellà
 • Curs de nivell B2 de castellà [SUSPÈS]

Versión en español:

 • Curso de nivel A1 de castellano
 • Curso de nivel A2 de castellano
 • Curso de nivel B1 de castellano
 • Curso de nivel B2 de castellano [SUSPENDIDO]
 • Formación con autoaprendizaje: AUTOAPRENENTATGE

Versión en inglés:

 • Spanish course level A1
 • Spanish course level A2
 • Spanish course level B1
 • Spanish course level B2 [CANCELLED]
 • Formación con autoaprendizaje: AUTOAPRENENTATGE

Informació sobre els cursos de castellà

 • Curs de nivell A1 de català
 • Curs de nivell A2 de català [NOVES DATES]
 • Curs de nivell B1 de català [SUSPÈS]
 • Curs de nivell B2 de català [SUSPÈS]
 • Curs de nivell C1 de català [SUSPÈS]
 • Curs de nivell C2 de català [GRUPS PLENS]
 • Català administratiu

Informació sobre els cursos de català

 • Curs de nivell 1 de llengua de signes catalana [SUSPÈS]

Informació sobre el curs de llengua de signes catalana

 • Curs intensiu de nivell A1 de francès [SUSPÈS]

CONVERSA

 • Curs de conversa de nivell B1 de francès [SUSPÈS]

AUTOAPRENENTATGE

 • Formació amb autoaprenentatge sense tutor
 • Formació amb autoaprenentatge amb tutor

Consulteu la informació sobre els cursos de francès

 • Curs de nivell A1 d'italià [en línia] [SUSPÈS]
 • Formació amb autoaprenentatge: AUTOAPRENENTATGE

Consulteu la informació sobre els cursos d'italià

 • Curs d'introducció a la llengua i cultura japoneses

Consulteu la informació sobre el curs de japonès

 • Curs de nivell A1 d'occità [SUSPÈS] 

Consulteu la informació sobre el curs d'occità.

 • Formació amb autoaprenentatge: AUTOAPRENENTATGE

Consulteu la informació sobre els cursos de portuguès

 • Formació amb autoaprenentatge: AUTOAPRENENTATGE

Consulteu la informació dels cursos de rus

 • Curs d'introducció a la llengua i la cultura xineses [SUSPÈS]

Consulteu la informació sobre els cursos de xinès

   Darrera modificació:

  [PAS 2: DOCUMENTACIÓ]

Després de fer la preinscripció, si esteu en algun dels següents casos, cal que envieu la documentació en el termini de 24 hores a il.secretaria@udl.cat:

 • Alumnes externs de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
 • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2021-2022 o acreditació de la condició de PDI.
 • Alumnes amb diversitat funcional: si escau, els justificants que ho acreditin.
 • Si no disposeu d’un certificat anterior obtingut a l’Institut de Llengües o no heu fet una prova de nivell a l’Institut de Llengües: còpia del certificat que acrediti que us podeu matricular al curs del nivell següent.

Sense aquesta documentació no es podrà fer la matrícula, tot i haver fet la preinscripció.

  PAS 3: AUTOMATRÍCULA

Un cop feta i validada per secretaria la preinscripció, rebreu l’enllaç i les instruccions per realitzar l’automatrícula i, posteriorment, el pagament.

Tutorial d'automatrícula.

  ATENCIÓ

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària (reviseu el PAS 2). 

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL il.secretaria@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.