Cursos d'anglès 2022-2023

Segon semestre

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

Cursos presencials.

CURS DATES HORARI
Preparació de l'examen de nivell B1 CLUC-CertAcles (30 h) [ANUL·LAT] 14/02/23-30/05/23 dimarts, 17-19 h
Preparació de l'examen de nivell B2 CLUC-CertAcles (30 h) 14/02/23-30/05/23 dimarts, 19-21 h
Conversa en anglès nivell B1 (20 h)  [ANUL·LAT] 09/03/23-25/05/23 dijous, 17-19 h
Conversa en anglès nivell B2 (20 h) 09/03/23-25/05/23 dijous, 19-21 h
Conversa en anglès nivell C1 (20 h)  [ANUL·LAT] 21/03/23-30/05/23 dimarts, 19-21 h

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

 

CURS PREU
Preparació de l'examen de nivell B1 CLUC-CertAcles UdL 91,50 € / Extern UdL: 125,10 €
Preparació de l'examen de nivell B2 CLUC-CertAcles UdL 91,50 € / Extern UdL: 125,10 €
Conversa en anglès nivell B1 UdL 86,40 € / Extern UdL: 125 €
Conversa en anglès nivell B2 UdL 86,40 € / Extern UdL: 125 €
Conversa en anglès nivell C1 UdL 86,40 € / Extern UdL: 125 € 

 IMPORTANT: consulteu la informació sobre ajuts per a la formació i l'acreditació en terceres llengües per a estudiants.

 • Preparació dels exàmens de nivell B1 i B2 CLUC amb segell CertAcles. Aquests cursos estan adreçats a la pràctica de les diferents tipologies d'exercicis que conformen aquesta prova certificativa a través d'activitats de speaking,listening,writing i reading. Així doncs, no estan dirigits a estudiants que vulguin adquirir el nivell, sinó a aquells que ja el tinguin i vulguin intensificar la seva preparació per a l'examen.
 • Conversa en anglès. Cursos centrats en l'adquisició i el desenvolupament d'estratègies i tècniques per a l'expressió i la interacció orals. 

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs.

- Preparació de l'examen de nivell B1 CLUC amb segell CertAcles. Destination B1 with key. Editorial Macmillan - ISBN 978-0-230-03536-2.

- Preparació de l'examen de nivell B2 CLUC amb segell CertAcles. Destination B2 with key. Editorial Macmillan - ISBN: 978-0-230-03538-6.

- Conversa en anglès. Es facilitarà a les classes.

 

CURS HORARI AULA
Preparació de l'examen de nivell B1 CLUC-CertAcles dimarts, 17-19 h AULA
Preparació de l'examen de nivell B2 CLUC-CertAcles dimarts, 19-21 h 2.12, Polivalent1 (Cappont)
Conversa en anglès nivell B1 dijous, 17-19 h 2.12, Polivalent 11 (Cappont)
Conversa en anglès nivell B2 dijous, 19-21 h 2.12, Polivalent 1 (Cappont)
Conversa en anglès nivell C1 dimarts, 19-21 h AULA

1 Adreça: C/ de Jaume II, 71, 25001 Lleida

2 Adreça: Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida

Lloc de realització dels cursos: Cappont i Rectorat

 

 • L’alumnat que assisteixi, com a mínim, al 80% de les sessions podrà demanar un certificat d’assistència.

 • A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats de nivell B1 i de nivell B2 CLUC amb el segell CertAcles (que són reconeguts en l'ambit estatal i europeu), i d'exàmens multinivell TOEIC i TOEFL. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

   Darrera modificació:

Altres cursos

 Descarregar pdf

L'oferta de cursos de llengües per al PAS es regeix pel Pla de formació del personal d'administració i serveis de la UdL. 

Cursos específics d'anglès per al PDI

CURS DATES HORARI

Taller de presentació d'articles en anglès: comunicacions escrites i exposicions orals (12 h)* 

Modalitat: en línia

16, 17 i 18 de gener (comunicacions escrites); i 23, 24 i 25 de gener (exposicions orals)

9.30 h-11.30 h

* Es recomana tindre un nivell B2 assolit

   Darrera modificació:

Cursos d'anglès anuals 2022-2023

 Descarregar pdf

Oferta oberta a la comunitat universitària de la UdL i persones externes.

Cursos presencials.

Durada dels cursos: 120 hores

CURS DATES HORARI
A1 [ANUL·LAT] 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 17-19 h
A2 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 17-19 h
B1 matí [ANUL·LAT] 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 12-14 h
B1 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 17-19 h
B2.1 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 17-19 h
B2.1 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 19-21 h
B2.2 matí [ANUL·LAT] 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 12-14 h
B2.2 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 19-21 h
B2.2 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 17-19 h
B2.2 SLOW* [ANUL·LAT] 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 12-14 h
C1.1 04/10/22-01/06/23 dimarts i dijous, 17-19 h
C1.2 [ANUL·LAT] 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 19-21 h
C2.1 [NOU] 03/10/22-31/05/23 dilluns i dimecres, 17-19 h

* B2.2 Slow English (mòdul 1): curs d'anglès a un ritme més pausat pensat per adquirir el nivell B2.2 en dos anys.

Novetat per al curs 2022-2023: els estudiants de grau amb beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o amb beca Equitat que s’inscriguin en un curs d’anglès dels nivells A2, B1, B2.1 o B2.2 i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran d'avançar l’import de la matrícula. Més informació.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar la docència i l’avaluació d’aquests cursos, la qual cosa pot suposar passar de cursos amb presència a l'aula a cursos en línia.

 

CURS PREU
A1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
A2* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B1* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 €
B2.1* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
B2.2* UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C1.2 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 
C2.1 UdL 366 € / Extern UdL: 500,40 € 

*Novetat per al curs 2022-2023els estudiants de grau amb beca de caràcter general per a estudis postobligatoris o amb beca Equitat que s’inscriguin en un curs d’anglès dels nivells A2, B1, B2.1 o B2.2 i que demanin l'ajut corresponent a l'AGAUR no hauran d'avançar l’import de la matrícula. Més informació.

 • Cursos amb enfocament comunicatiu. A partir de diferents recursos es practicaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació. Es potenciarà la participació activa de l’alumnat per tal de practicar les estructures apreses.
 • Slow English B2.2 (mòdul 1). Curs per aprendre anglès a un ritme més pausat. Durant el 2022/2023 oferim el mòdul 1, que tindrà continuat en el 2023/2024 amb el mòdul 2. D'aquesta manera, es podrà arribar a assolir el nivell B2.2 en dos anys acadèmics, slowly but surely

S'aconsella no comprar el material fins que no es confirmi la realització del curs.

Anglès A1

 • Fourth Edition English File Elementary A1/A2 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press. ISBN: 9780194058001

Anglès A2

 •  Fourth Edition English File Pre-intermediate A2/B1 Student’s Book and Workbook with Key Pack.  Oxford University Press. ISBN: 9780194058124 

Anglès B1

 • Fourth Edition English File Intermediate B1 Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press. ISBN: 9780194058063

Anglès B2.1

 • Fourth Edition English File Upper-Intermediate B2.2. Student’s Book and Workbook with key Pack. Oxford University Press. ISBN:  9780194058308

Anglès B2.2

 • Outcomes Upper Intermediate Student´s Book with Access Code and Class DVD. National Geographic Learning. ISBN:  9781305093386
 • Outcomes Upper Intermediate Workbook. National Geographic Learning. ISBN: 9781305102194

Anglès C1.1

 • Speakout 2nd Edition Advanced. Student’s Book with DVD-ROM. Pearson. ISBN: 9781292115900 (o ISBN: 9781292394725, nova versió amb ebook interactiu) 
 • Speakout 2nd Edition Advanced. Workbook with key. Pearson. ISBN: 9781447976660

Anglès C1.2

 • Speakout Advanced Plus 2nd Edition Students' Book with DVD-ROM. Pearson. ISBN: 9781292241500
 • Speakout Advanced Plus 2nd Edition Workbook with DVD-ROM. Pearson. ISBN: 9781292212241

 Anglès C2.1

 • Objective Proficiency (2nd edition) Student' book without answers. Cambridge University Press. ISBN: 9781107611160

 • Objective Proficiency (2nd edition) Workbook with answers. Cambridge University Press. ISBN: 9781107619203

CURS HORARI AULA
A2 dimarts i dijous, 17-19 h

0.31 (FDET)**

B1 dilluns i dimecres, 17-19 h

0.34 (FDET)**

B2.1 dilluns i dimecres, 17-19 h

1.02 (Polivalent 2)*

B2.1 dimarts i dijous, 19-21 h

1.02 (Polivalent 2)*

B2.2 dilluns i dimecres, 19-21 h

1.02 (Polivalent 2)*

B2.2 dimarts i dijous, 17-19 h

1.02 (Polivalent 2)*

C1.1 dimarts i dijous, 17-19 h

1.16 (Rectorat - dimarts)

2.15 (Rectorat - dijous)

C2.1 [NOU] dilluns i dimecres, 17-19 h

1.18 (Rectorat - dilluns)

1.16 (Rectorat - dimecres)

 

Lloc de realització dels cursos: Cappont i Rectorat

 * Adreça (Polivalent 2): Carrer de Pere de Cabrera, 24, 25001 Lleida

** Facultat de Dret, Economia i Turisme: Jaume II, 73, 25001 Lleida

 

 • L'avaluació de tots els cursos és final (la informació específica de com se supera es donarà a l'inici del curs) i l'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada aquesta avaluació. Aquests certificats són propis de la UdL i són vàlids per acreditar els coneixements de llengües en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 • A més a més, l'Institut de Llengües ofereix convocatòries d'exàmens per obtindre els certificats de nivell B1 i de nivell B2 CLUC amb el segell CertAcles (que són reconeguts en l'ambit estatal i europeu), i d'exàmens multinivell TOEIC i TOEFL. Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

IMPORTANT: el desenvolupament de la situació sanitària pot afectar l’avaluació d’aquests cursos.

   Darrera modificació: