Prova de col·locació d'anglès SIMTEST

Taula d'equivalències dels resultats de la prova de col·locació SIMTEST amb els nivells de Marc europeu comú de referència (MECR).

Resultat SIMTEST Nivell del MECR
1 A1
2 A2
3 B1
4 B2.1
5 B2.2
6 C1.1
7 C1.2

És a dir, que si la prova SIMTEST dona com a resultat un 3, el nivell assolit és el B1 i, per tant, es pot accedir a un curs de nivell B2.1.

Els alumnes de primer curs que tinguin problemes per accedir al resultat de la prova en línia poden demanar-lo escrivint a il.secretaria@udl.cat