Qui som

 Descarregar pdf

INSTITUT DE LLENGÜES

Informació

institutdellengues@udl.cat
Tel. 973 00 35 42

www.udl.cat/institutdellengues

índex    twitter                

 


Direcció

Montserrat Casanovas Català
il.direccio@udl.cat


Coordinació tècnica

Josep-Enric Teixidó Pujol

josepenric.teixido@udl.cat
Tel. 973 00 35 03

Assessorament lingüístic

Contacte
il.assessorament@udl.cat
Tel. 973 00 35 03

Josep-Enric Teixidó Pujol
Àrea d'Assessorament Lingüístic
josepenric.teixido@udl.cat
Tel. 973 00 35 03 

 

Escola d'Idiomes

Contacte
il.escola@udl.cat
Tel. 973 70 32 74

 

Begoña Guedes Piñol
Escola d'Idiomes. Cap d'estudis (en funcions)
begonya.guedes@udl.cat
Tel. 973 70 32 74

 

Carme Farré Vidal
Escola d'Idiomes. Anglès
carme.farre@udl.cat
Tel. 973 70 32 74

 

Escola d'Idiomes. Xinès
il.xines@udl.cat
Tel. 973 70 32 74

 

Professorat de l'Escola d'Idiomes

il.escola@udl.cat
Tel. 973 70 32 74

 

Becaris de col·laboració

-

 

 

 

Dinamització lingüística

Contacte
il.dinamitzacio@udl.cat
Tel. 973 00 35 43

 

Josep M. Boladeras Taché
Àrea de Dinamització Lingüística
Voluntariat Lingüístic
josepmaria.boladeras@udl.cat 
Tel. 973 00 35 43 

 

Secretaria

David Baró Farreny
Àrea administrativa
david.baro@udl.cat
Tel. 973 00 35 42

 

 

 

 

 

  
 

 

   Darrera modificació: