Docència en Anglès

 Descarregar pdfVÍDEOS DOCENTS I DE LLEURE


Open Culture

Ofereix  un recull variat de vídeos gratuïts:

- Cursos en línia gratuïts fets per diferents universitats.

- Pel·lícules gratuïtes

- Formació en llengües 

 TED-ed És un recull de vídeos educatius sobre temàtica variada.
 Coursera  És una plataforma de cursos gratuïts en línia en diferents llengües i oferts per diverses universitats


PRONUNCIACIÓ

Howjsay És un diccionari parlant de pronunciació de paraules en anglès
SitePal És una eina per la correcció de la pronunciació i entonació en anglès. Es pot copiar-hi un text i escoltar com el diria un parlant anglès en diferents accents. 


 

VOCABULARI, TRADUCCIÓ I FRASEOLOGIA

Class-talk És un recull de fraseologia pròpia de la docència universitària.
Guia de conversa Guia de conversa universitària del Servei Lingüístic de la Universitat de Barcelona.
Intercat Ofereix la possibilitat de descarregar una aplicació que posa a l'abast una guia de conversa interactiva en diferents llengües.
Termcat Ofereix diccionaris en línia de diferentsen diverses àrees temàtiques.
UPTERM Del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, ofereix vocabulari dels àmbits tècnics i científics.
Vocabularis bàsics de la Xarxa Vives d'Universitats És un diccionari de terminologia bàsica multilingüe en diferents àrees.
Wordsense És un diccionari que proporciona significats, camps semàntics, sinònims, etc.
Writefull És una aplicació pensada per cercar a Google Books frases i paraules, i veure si és habitual, quantes vegades apareix, en quins contextos, si són preferibles a altres formes, etc. De moment només funciona per a l’anglès, però també hi ha una versió per cercar directament al web.
Writerightapp És una aplicació que combina un editor de textos i diccionaris de sinònims, antònims i fraseologia en anglès i castellà.


CORRECCIÓ GRAMATICAL

 

Servei Lingüístic UOC
Guia pràctica d’ús de l’anglès del Servei Lingüístic de la UOC.
Language Tool

És una aplicació de programari lliure de correcció gramatical en una vintena de llengües.RECURSOS DOCENTS

Activitats docents

Recull d’exemples  d’activitats docents de la Colorado State University.

Guies docents

Recull d’exemples  de guies docents de la Colorado State University.

Links d'internet Recull d'enllaços d'internet per professors de la Colorado State University.
Guies de redacció escrita Recull d'exemples de guies de redacció escrita i explicació oral de la Colorado State University.EXPERIÈNCIES DOCENTS EN ANGLÈS

 

Ensenyament Universitari Anglès 1

Vídeos sobre experiències en l’ensenyament universitari en anglès presentats en unes jornades a la UAB. 

Ensenyament Universitari Anglès 2 Vídeos sobre experiències en l’ensenyament universitari en anglès presentats en unes jornades a la UAB. 

   Darrera modificació: