10 de febrer de 2006

Descarregar pdf

El Consell de Govern aprova el Pla Estratègic de la UdL

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida ha aprovat avui el seu Pla Estratègic. El rector de la UdL, Joan Viñas, ha manifestat la seva satisfacció davant l’aprovació del Pla, que dimarts vinent serà presentat al Claustre per a la seva ratificació, com un dels darrers passos per a la seva aplicació.

El Pla Estratègic, que descriu els eixos fonamentals per facilitar el canvi de model universitari que ha de dur la UdL a la consolidació com a universitat del segle XXI, observa com a directrius principals potenciar i concentrar en la Universitat de Lleida els estudis agroalimentaris, i donar cobertura a les necessitats de formació universitària de tot el territori.

Altrament, els membres del Consell també han aprovat que la UdL formi part del consorci GeoCampus Catalunya, que té com a objecte “aglutinar totes les activitats lligades a la riquesa geològica de la comarca del Pallars Jussà i comarques properes, i potenciar aquest aspecte tant des de la perspectiva econòmica i turística, com de la investigació geològica i l’estudi del terreny”, segons en detallen els estatuts.

El consorci GeoCampus Catalunya està format per la UdL, la UAB, la UB, la Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp, i està obert a noves incorporacions.

Finalment, el Consell de Govern de la UdL també ha autoritzat la signatura d’un conveni de mobilitat de professorat amb l’Institut Nacional Politècnic de Tolosa i ha aprovat la realització de la quarta fase, corresponent als acabaments interiors, de l’edifici de Ciències de l’Educació, per a la finalització del qual només faltarà l’apartat d’instal·lacions.