12 de juny de 2008

Descarregar pdf

Les universitats catalanes presenten el seu Llibre blanc


. Impulsat per l'ACUP, pretén obrir un debat social sobre quin ha de ser el futur de la universitat pública a Catalunya

Presentació del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya
[+] AMPLIAR IMATGEJoan Viñas amb la resta de rectors i
rectores amb la ministra Cristina Garmendia
(Foto: UB)
El Paranimf de la Universitat de Barcelona ha acollit avui la presentació del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana, impulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per contribuir a la reflexió europea sobre la universitat i obrir un debat a la societat sobre quin ha de ser el futur de la universitat pública a Catalunya.

L’acte, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, ha comptat amb la presència de la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, així com dels rectors i rectores de les universitats públiques catalanes i d’una nombrosa representació de la comunitat universitària i de la societat civil catalana.

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya neix de la voluntat de les vuit universitats públiques catalanes de situar l’educació superior i la recerca al centre del debat nacional i de les prioritats del país, ja que estan cridades a jugar un paper central i estratègic en la nova societat i economia del coneixement mitjançant la formació universitària, la recerca científica i el progrés social i el benestar col·lectiu i la competitivitat.

Des de l’ACUP es considera que el moment actual, marcat per la globalització de la societat i l’economia i pel procés de desenvolupament de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i de l'Àrea Europea de Recerca (ERA), és idoni per donar-lo a conèixer.

El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, que vol ser un document de reflexió general en matèria de política universitària és, alhora, la configuració d’u n full de ruta comú de les universitats públiques catalanes per treballar conjuntament en aquest procés de reformes amb garanties d’èxit.

El Llibre Blanc neix de la voluntat de les universitats públiques catalanes de situar l’educació superior i la recerca al centre del debat nacional i de les prioritats del país
Un cop presentat, la voluntat de l’ACUP és dur a terme un debat entre la comunitat universitària de Catalunya i de l’Estat i recollir les aportacions que puguin fer les institucions públiques, el sector empresarial, social i cultural de Catalunya i del conjunt de l’Estat espanyol.

El projecte central del Llibre Blanc consisteix a teixir una xarxa i un projecte de futur entre les universitats públiques catalanes anomenat Universitat de Catalunya com un sistema universitari cohesionat, equilibrat territorialment, coordinat, amb projecció comuna i amb perfils institucionals singulars i complementaris.

La Universitat de Catalunya acull una de les comunitats universitàries més grans del sud d'Europa, formada per més de 250.000 estudiants i uns catorze mil professors i set mil professionals d'administració i serveis; amb una gran oferta d’estudis i amb grups de recerca cada cop més competitius. La nova Universitat que proposa el Llibre Blanc ha d’estar més compromesa amb la societat, els valors democràtics i la cultura catalana. La formació, ha de ser d’alta qualitat, centrada en els estudiants i integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior. És important que sigui una Universitat intensiva en recerca i se situï al centre del sistema científic, tecnològic i cultural. Ha de servir de motor de desenvolupament, d’innovació i de benestar i generar equitat i oportunitats de progrés. Finalment, cal que a més de ser europea tingui una vocació global.

El Llibre Blanc proposa per construir aquest nou model d'universitat unes polítiques de personal àgils encaminades a fomentar el talent i la confiança, una àmplia autonomia institucional, un sistema rigorós de rendició de comptes, un bon sistema de governança i una gestió eficient, així com un model de finançament adequat basat en objectius i projectes. A més de les dades i diagnòstics sobre la realitat de les universitats que presenta el Llibre Blanc, hi trobem un seguit d’estratègies i projectes concrets per desplegar a curt i mig termini. En total són 64 estratègies i 73 projectes destinats també a fomentar un ampli debat en el si de la comunitat universitària i en la societat en general entorn la Universitat de Catalunya.

. Consulta pública

Amb la presentació del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya s’obre un període de consulta pública envers aquest document. Totes les persones interessades en participar en aquest debat públic sobre la Universitat de Catalunya, poden enviar els seus comentaris, propostes i opinions fins al 31 d’octubre de 2008 a l’adreça electrònica: llibreblanc@acup.cat. Posteriorment, des de l’ACUP s’elaborarà i publicarà un informe sobre els resultats de la consulta.


MÉS INFORMACIÓ


Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya (RESUM EXECUTIU)