12 de novembre de 2008

Descarregar pdf

. Els responsables de Filologia Catalana de les universitats públiques de Catalunya, Balears i València alerten de la futura manca de titulats

Filologia Catalana

Tot i que el nombre d'estudiants ha minvat en els últims cursos, el departament d'Innovació, Universitats i Empresa ha fet prospeccions que mostren que la demanda de places en aquesta titulació serà elevada, fins al punt que mancaran més llicenciats dels que el sistema universitari proveeix ordinàriament. Així ho han posat de manifest en una reunió mantinguda a Girona els responsables de Filologia Catalana d’a rreu dels països de parla catalana: Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València, Universitat de Girona, Universitat d'Alacant i Universitat de les Illes Balears. També han fet constar que la catalana és encara la filologia amb més alumnes a Catalunya, després de l’a nglesa, i que la taxa d’inserció laboral dels llicenciats en filologia és una de les més elevades del sistema universitari.

Les conclusions més importants de la trobada han estat la voluntat d’actuar de forma coordinada per tal d’afrontar els reptes actuals de la titulació, establir un seguit d’actuacions per millorar la percepció social de la realitat dels estudis de Filologia Catalana i de les perspectives laborals dels seus graduats, i presentar un seguit de propostes a la Generalitat perquè es donin a conèixer les necessitats reals de titulats per als propers anys. Els responsables de Filologia Catalana de les universitats públiques reclamen que el Departament posi en marxa la campanya de foment de l’estudi de filologia catalana que ha anunciat, i que prengui les decisions necessàries en el sentit d’afavorir la unitat estratègica i la coordinació acadèmica de tots els estudis per damunt de la complexa situació del conjunt dels països de parla catalana.