12 de setembre de 2008

Descarregar pdf

. MÀSTER / La UdL impartirà un màster pioner a Catalunya sobre gestió i innovació en la indústria alimentària que se centra en fruites hortalisses, olis vegetals i productes carnis  

Gestió i innovació en la indústria alimentària
[+] AMPLIAR IMATGEEl Màster és el primer de tot Catalunya centrat en
sector de la fruita, les hortalisses, els olis vegetals
i els derivats carnis
Centrat en qualitat, seguretat i màrqueting, el seu objectiu és formar professionals per millorar la competitivitat del sector agroalimentari a través de la recerca, la qualitat, la seguretat alimentària i la millora de la comercialització. El Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària, que arrencarà al gener de 2009 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, és el primer de tot Catalunya centrat en els sectors de la fruita, les hortalisses, els olis vegetals i els derivats carnis.

El curs compta amb el suport del departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de la Diputació de Lleida que s'han compromès a facilitar beques als alumnes. Té una durada d'entre 55 i 60 crèdits europeus, depenent de la titulació de partida, la qual cosa suposa unes 1.500 hores de treball. Comptarà amb professorat aliè a la universitat, incloent professionals de l'àmbit alimentari i científics de centres de recerca internacionals.

El Màster s'organitza en cinc mòduls, els quatre primers són de contingut teòric: Qualitat i seguretat alimentària, Post collita i industrialització de fruites i hortalisses, Tecnologia d'olis vegetals i Tecnologia d'elaboració de productes carnis; mentre que el darrer és el projecte de màster, que consisteix en unes pràctiques a la indústria agroalimentària. El pla d'estudis permet realitzar els diferents mòduls entre els mesos de gener i novembre, tot i que també hi ha la possibilitat de completar-los en diferents cursos.MÉS INFORMACIÓ


Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària
Departament de Tecnologia d'Aliments de la UdL