14 d'abril de 2008

Descarregar pdf

Un sistema robotitzat intel·ligent reduirà costos i residus a les granges de porcs


. Permet alimentar individualitzadament cada animal segons les seues necessitats i el seu rendiment


Presentació del sistema robotitzat intel·ligent d'alimentació de porcs. Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEJesús Pomar i la vicerectora de Recerca,
Ana Pelacho, a la presentació del robot
La UdL, en col·laboració amb un centre d'investigació canadenc, que pertany a l' Agriculture and Agri-Food Canada, ha desenvolupat un sistema robotitzat intel·ligent capaç de disminuir els costos per alimentació, i la producció de residus contaminants entre un 12 i un 20% a les granges de porcí. Aquest sistema, pioner al món, identifica els animals a través d'un xip i proporciona a cadascú d'ells l'aliment que necessiten segons les seues necessitats i el seu rendiment. També es capaç de dispensar de forma individualitzada el medicament en cas que un porc estigui malalt.

La màquina identifica el porc a partir del xip inserit a l'orella i, llavors, mesura determinats paràmetres biològics i de rendiment, com ara l'evolució del creixement, l'eficiència alimentària i l'estat de salut per, seguidament, dispensar-li l'aliment o el tractament adequat. Això evita el consum excedentari d'aliments, la qual cosa permet disminuir el cost de l'alimentació d'una banda, i de l'altra, la producció de purins, tot augmentant l'eficència i la sostenibilitat de les explotacions porcines.

Cal recordar que en els darrers anys, la producció porcina a Catalunya, i també a la resta de l'Estat, ha experimentat un creixement del 62% des de la dècada dels 90. Aquest creixement, caracteritzat per una tendència a la concentració de la producció i l'augment del tamany de les explotacions, ha generat greus problemes mediambientals relacionats amb l'eliminació dels residus produits.

La màquina evita el consum excedentari d'aliments i redueix la producció de purins, tot augmentant l'eficència i la sostenibilitat de les explotacions porcines
El "robot", sobre el qual s'ha sol·licitat patent, ha estat desenvolupat pel Grup d'Agricultura i ramaderia de precisió, agròtica i agrotecnologia que dirigeix el catedràtic de la UdL, Jesús Pomar. Pomar, que va anunciar que a finals d'aquest mes s'instal·larien les primeres màquines en granges del Canadà, va explicar que ja s'ha avaluat satisfactòriament la segona generació del sistema i que actualment es disposa d'una tercera, precomercial.

Aquest sistema robotitzat d'alimentació de precisió ha estat dissenyat amb la filosofia "plug and play", és a dir, connectar i funcionar. El sofware per a la seva gestió és d'ús intuïtiu i utilitza els darrers avenços en software de control com ara els agents intel·ligents i el control distribuït. Cada unitat robòtica, que permet alimentar entre 15 i 20 porcs -fins a 35 si es fessin modificacions-, tindria un cost d'entre 500 i 1.000 euros, depenent del volum de fabricació, tot i que la fabricació en sèrie permetria preus més baixos. Segons Pomar, les unitats poden ser instal·lades tant en granges amb una distribució en parcs (boxes), com també en granges amb maneig en grans lots.