17 de juliol de 2008

Descarregar pdf

Un curs de la Universitat d'Estiu alerta sobre la necessitat de planificar els recursos hídrics a llarg termini


. Només amb dessaladores no se solucionarà el problema de la manca d'aigua a Catalunya

El Segre al seu pas per l'estació d'aforament d'Isòvol. Foto: R. Batalla
El Segre al seu pas per l'estació d'aforament d'Isòvol
Foto: R.Batalla
"Les dessaladores per sí soles no solucionaran els problemes de manca d'aigua a Catalunya. Més enllà de les mesures puntuals que s'adopten per fer front a problemes conjunturals, com la recent sequera, el que cal és una planificació a llarg termini, tant pel que fa a la disponibilitat d'aigua com a la demanda". Així ho afirma Ramon J. Batalla, coordinador del curs Recursos hídrics i processos fluvials de la Universitat d'Estiu de la UdL que s'està duent a terme aquesta setmana a la Seu d'Urgell.

Segons el professor de la UdL, aquesta planificació no s'ha fet de manera global i decidida, i les mesures que s'han pres no seran suficients per pal·liar els problemes de manca d'aigua que, d'altra banda, són cíclics i que per tant, ens tornaran a afectar d'aquí a uns anys.

Batalla explica que tot i que les dessaladores contribuiran a tenir més aigua, la solució passa per abordar els temes estructurals des d'un punt de vista tècnic i amb base científica, lluny de pressions socials i polítiques. A més, aquestes instal·lacions tenen un elevat consum energètic i encara no està clara la destinació dels residus que generen.

 La solució passa per abordar els temes estructurals des d'un punt de vista tècnic i amb base científica, millorant l'eficiència dels sistemes de gestió de l'aigua, tant en la indústria com en l'agricultura i en la distribució
Batalla proposa millorar l'eficiència dels sistemes de gestió de l'aigua, tant en la indústria com en l'agricultura i en la distribució, i d’abordar, entre d’altres, el problema dels sediments als embassaments: "No pot ser que encara estem regant com al 1860 i que els sediments ocupin una bona part de la capacitat dels pantans".

D'altra banda, adverteix també que no es poden generar contínuament recursos hídrics, ja que en un territori Mediterrani l’aigua sempre és un recurs limitat i limitant. Afegeix que "la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea ens obliga a fer una gestió dels rius des d’una perspectiva global de conca que permeti conciliar la demanda d'aigua amb la conservació de les masses d’aigua, i especialment a millorar l'estat ecològic dels rius. Per tant, per poder generar més aigua per restaurar els ecosistemes fluvials, cal estalviar-la".

El curs que s'imparteix fins divendres a La Seu ofereix als estudiants eines i exemples pràctics de gestió d'agua i de rius i promou el debat entre estudiants, professionals i professorat sobre qüestions de distribució d'aigua al mon i al Mediterrani, estat d'ecosistemes fluvials i aplicacions de restauració en medis degradats, especialment a la conca del Segre i de l'Ebre.


MÉS INFORMACIÓ


Web de la Universitat d'Estiu 2008