18 d'octubre de 2012

Descarregar pdf
 

La UdL, la setena universitat pública de l'Estat 'més transparent'
 
. Segons l'informe de la Fundació Compromís i Transparència que analitza les webs de 50 centres d'educació superior
audio
Transparència Universitat de Lleida UdL
baixcorva
La Univeristat de Lleida és la segona universitat pública catalana en transparència, i la setena de l'Estat espanyol, segons el rànquing elaborat per la Fundació Compromís i Transparència a partir de l'anàlisi de les webs dels 50 centres públics d'educació superior que hi ha a Espanya -49 presencials i una no presencial-, a més de les dos universitats que imparteixen formació especialitzada o de postgrau -la Internacional Menéndez Pelayo i la Internacional d'Andalusia.

La Fundació Compromís i Transparència (abans Fundació Compromís Empresarial), ha seleccionat 25 indicadors agrupats en les nou àrees més importants pel que fa la rendició de comptes: missió i visió, pla estratègic, personal, govern, demanda i oferta acadèmica, claustre, alumnat i resultats i informació econòmica. D'aquesta anàlisi, que s'ha dut a terme durant el darrer any, es desprèn que la UdL ocupi la setena posició a l'Estat quant al grau de compliment. Encapçala la llista la Universitat Pompeu Fabra, seguida de la Jaén i la de Santiago de Compostel·la. El sisè lloc l'ocupa la Universitat de Còrdova, i el vuitè la Carlos III de Madrid. Per comunitats autònomes, la UdL és la segona de Catalunya darrera la Pompeu Fabra. La segueixen la Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona.

La UdL té públics en la seua web 17 dels 25 indicadors: missió i visió; pla estratègic; informació sobre personal; estatuts; composició dels òrgans de govern; oferta de títols; nombre, categoria i currículum del professorat; alumnat matriculat per any i titulació; principals canals de comunicació amb els alumnes; ajuts i beques; resultats de l'activitat investigadora; resultat de l'activitat docent; resultats de rànquings; alumnat de fora de la comunitat autònoma; pressupost; informació dels ingressos per orígens i informació de les despeses per aplicació.

L'informe analitza 25 indicadors agrupats en les nou àrees: missió i visió, pla estratègic, personal, govern, demanda i oferta acadèmica, claustre, alumnat i resultats i informació econòmica.
Val a dir que la UdL és una de les sis úniques universitats que ofereixen informació sobre el claustre de professors i professores, i una de les tres que donen informació sobre rànquings universitaris internacionals. Per contra, continua l'Informe, no apareixen les informacions sobre bandes salarials; sol·licituds de matrícula demandades; percentatge i evolució de la demanda de l'oferta acadèmica; percentatge de professorat estranger; índex de satisfacció de l'alumnat; estats financers (balanç i compte de resultats); memòria explicativa dels comptes generals ni l'informe de l'auditoria.


Més informació

INFORME DE TRANSPARÈNCIA DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES