2 de maig de 2011

Descarregar pdf
 

La UdL tindrà dos noves càtedres universitat-empresa
 
La Càtedra Bancaja Joves Emprenedors-UdL serà dirigida pel professor d'Economia, Ramon Saladrigues, mentre que la de Periodisme i Comunicació la coordina el professor de Filologia Catalana, Miquel Pueyo  
audio
Campus de Cappont de la Universitat de Lleida Campus de Cappont. Foto: UdL
 
El Consell de Govern ha donat avui el seu vist-i-plau a la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors-UdL i a la Càtedra de Periodisme i Comunicació. Mentre que la primera serà dirigida per l'economista i professor de l'àrea d'Economia financera i comptabilitat, l'actual vicerector de Qualitat i Planificació, Ramon  Saladrigues, la de periodisme estarà coordinada pel professor de Filologia Catalana, el sociolingüista, Miquel Pueyo.

La Càtedra que impulsen Bancaja i la UdL pretén fomentar l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en l'àmbit d'actuació de la Universitat de Lleida. Entre altres, vol contribuir a equilibrar i sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen actualment en emprenedoria universitària, fer de la UdL un referent en aquest camp, així com facilitar coneixement i recursos útils per als que volen crear una empresa. Per promoure l'esperit emprenedor a la demarcació de Lleida en general, i en especial, entre l'estudiantat de la UdL, s'impulsaran, entre d'altres, programes de recerca, treballs de final de grau, màster, tesis doctorals, activitats formatives, concursos d'idees, en aquest àmbit.

Entre els objectius de  la Càtedra de Periodisme i Comunicació, està potenciar la recerca en aquests àmbits, assegurar la catalanitat, l'us de la llengua pròpia i el reconeixement de la cultura catalana, així com ser un punt de trobada entre empreses, universitat i mitjans, també en el camp de la publicitat, el màrqueting empresarial i l'assessoria d'imatge. Segons l'acord aprovat avui la seua constitució "afavorirà una major incidència de la UdL en el món empresarial, polític i civil i en la difusió cultural del territori".

D'altra banda, s'ha aprovat l'adscripció a la UdL de l'Institut Superior de Dret i Economia (ISDE), un prestigiós centre de formació jurídica amb seu a Barcelona, Madrid i Mèxic, que serà efectiva a partir del proper curs acadèmic. L'ISDE que compta amb una escola pròpia de pràctica jurídica reconeguda pels col·legis d'advocats de Madrid i Barcelona, va ser el primer en posar en marxa un màster en advocacia i en advocacia internacional. Els alumnes que cursin els seus màsters obtindran un títol ISDE-UdL.

El Consell de Govern ha donat llum verda al Compte General auditat de la Universitat de Lleida, que ara passa al Consell Social per a la seua aprovació definitiva. Està format pels comptes de la UdL, la Fundació de la Universitat de Lleida i de la societat UdLempren SL, els dos darrers aprovats pel Patronat de la Fundació i el consell d'administració de la societat, respectivament.

Quant a  la Universitat de Lleida, el pressupost definitiu ha estat de 133,8 M€, degut a la incorporació de romanents (37,2 M€) i els majors ingressos (4,9 M€) -el pressupost inicial aprovat per a l'exercici 2010 fou de 91,7 M€. Del pressupost definitiu, s’ha executat el 68,6 % dels ingressos i el 64,1 % de les despeses, quedant un romanent d’uns 39,4 M€ que s’ha incorporat a l’exercici del 2011, ja que quasi en la seua totalitat són inversions (edificis i equipament) i projectes de recerca plurianuals en execució. El romanent de tresoreria no afectat ha estat de 84.427,24 €, fet que indica que la Universitat de Lleida ha aconseguit equilibrar el comptes del 2010.

L’informe d'auditoria, efectuat per l'empresa Faura Casas, conclou que “els Comptes anuals de l’exercici 2010 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat de Lleida a 31 de desembre de 2010 i dels resultats de les seues operacions, de la liquidació del pressupost, i dels resultats obtinguts i aplicats durant l’exercici”.