2 de maig de 2012

Descarregar pdf
 

La UdL crea un web pioner per mesurar la productivitat de la psicologia espanyola
 
. De moment, ja compta amb prop de 400 investigadors registrats
audio
Anton Aluja. Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEEl catedràtic Anton Aluja
 
Psicòlegs de la Universitat de Lleida (UdL) han desenvolupat una aplicació web interactiva que, de forma pionera, registra la productivitat espanyola d'aquesta disciplina al Web of Science (WoS), la prestigiosa base de dades mundial que indexa el contingut de gairebé 10.000 revistes de ciència, tecnologia, humanitats, ciències socials i arts. La creació de la UdL permet organitzar la informació per les sis àrees de coneixement de la psicologia (Personalitat, Evolutiva, Bàsica, Metodologia, Psicobiologia i Social), per categoria acadèmica i per universitat. De moment, ja compta amb 376 investigadors registrats.

Tot plegat és fruit del treball del grup de recerca Models psicobiològics de la personalitat: neurotransmissió i genètica de la conducta, sota el segell de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Coordinat pel catedràtic de Psicopatologia de la UdL, Anton Aluja, està integrat pels professors Àngel Blanch, Ferran Balada, Jorge Moya i Salvador Gallart.

L'aplicació permet que cada investigador, en qualsevol moment, actualitzi el nombre de les seues publicacions a la WoS, les cites que rep i el seu índex H o índex de Hirsh. Aquest indicador, el més utilitzat en el món de la ciència, informa sobre el número d'articles que reben igual número de cites. Entre altres prestacions que ofereix està el valor quartil segon l’índex H de cada investigador en referència al número de registrats i unes gràfiques estadístiques que informen dels promitjos del número de publicacions, número de cites, promig de cites per article i índex H per cada àrea de la psicologia.