2 de novembre de 2006

Descarregar pdf

Una càtedra d’empresa a la UdL investigarà en programari informàtic per a persones discapacitades

La Universitat de Lleida i la Fundació de la UdL han arribat a un acord amb l'empresa Soluziona i la Fundación Adecco per crear una càtedra d'empresa, la finalitat de la qual és desenvolupar recerca en programari informàtic d'ajut a persones discapacitades. La càtedra es dota, el període 2006/07, amb un total de 106.000 euros, aportats per la Fundación Adecco, els quals permetran treballar en dos línies de recerca, i compta també amb el suport de l'empresa Soluziona.

Signatura de l'acord amb Soluziona

El professor responsable de la Càtedra serà Jordi Palacín, del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial, expert en robòtica i que té una àmplia experiència en desenvolupaments de suport a persones discapacitades. La càtedra s'ubicarà a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

Els primers projectes que desenvoluparà aquesta Càtedra van adreçats a persones amb sordesa total o parcial, i a persones tetraplègiques. L'anomenat 'Projecte IdenSound' cerca el reconeixement de sons quotidians i la seva transformació en codis de colors, de manera què les persones sordes disposin d’un mitjà eficient per estar alertades de les coses que passen al seu entorn. El segon, anomenat 'Projecte EyeMouse', vol trobar nous sistemes per moure el cursors en una pantalla d'ordinador a través del moviment dels ulls, reproduint les funcions d'un 'mouse'.