21 de juny de 2007

Descarregar pdf

Aprovat el Pla d'Estudis del Títol SèniorConsell de Govern de la UdL
El Consell de Govern ha aprovat avui el Pla d'Estudis del Títol Sènior que la UdL ofereix, des del curs passat, a persones majors de 55 anys que vulguin aprofondir els seus coneixements en cultura, ciència i tecnologia. El Pla contempla aquest títol propi com un estudi de grau, és a dir, amb la mateixa durada que la resta d'estudis de grau -quatre anys- i amb la possibilitat d'accedir, un cop finalitzats els estudis, al postgrau. És per això que el darrer any del títol sènior, els alumnes rebran formació en recerca. Els que estiguin interessats a continuar podran, l'any següent, entrar a formar part d'un grup de recerca de la UdL i realitzar un treball d'investigació.

La Universitat de Lleida és la primera de Catalunya en oferir un títol sènior, una formació que, d'altra banda, és molt comú a la resta de l'Estat espanyol. Els alumnes que s'hi matriculen reben una formació transversal en l'elaboració de la qual participen tots els departaments de la UdL, si bé hi ha la possibilitat de seguir dos itineraris diferents: un, en ciències socials i humanitats i un altre més tecnològic i experimental.

Comptes

Al Consell de Govern també s'ha informat dels comptes de la UdL de l'exercici 2006. És la primera vegada que la UdL aprova el Compte General auditat dins els terminis legals establerts, és a dir, abans del 30 de juliol de l'exercici següent. Mentre que el pressupost inicial del 2006 va ser de 68,5 milions d'euros, el definitiu ha estat de 103,5, degut a la incorporació de romanents i de majors ingressos. D'aquest pressupost s'ha executat el 67% dels ingressos i el 63% de les despeses. El romanent, d'uns 25 milions d'euros, s'incorporaran a l'exercici 2007, ja que corresponen a inversions (edificis i equipament) i a projectes de recerca plurianuals que es troben actualment executant-se.


L'informe d'auditoria dels comptes anuals del 2006, efectuat per l'empresa BDO Audiberia, conclou que aquests "expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la UdL, la liquidació del pressupost, el resultat econòmic patrimonial i els recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici".

Centre Dolors Piera


Creat l'abril de 2006, el Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL, s'articula com el primer i únic centre d'aquestes característiques que es crea en el marc de la xarxa d'universitats catalanes. La coordinadora del centre, M Ángeles Calero, ha presentat avui als membres del Consell de Govern les activitats i projectes realitzats fins ara, així com les actuacions previstes per al proper curs acadèmic, entre les quals cal destacar el III Màster on-line: agents d'igualtat d'portunitats per a les dones. Accions positives a l'àmbit rural, i el màster oficial interuniversitari en Estudis de dones, gènere i ciutadanía, pioner a l'Estat.


El centre Dolors Piera, que actualment està treballant en la diagnosi i el disseny del Pla d'Acció d'Igualtat d'Oportunitats a la Universitat de Lleida, també ha assessorat altres institucions pel que fa a l'elaboració dels seus respectius plans d'igualtat d'portunitats, com ara els ajuntaments de Tàrrega i Balaguer.


MÉS INFORMACIÓ


Centre "Dolors Piera" d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones


NOTÍCIES RELACIONADES

noticia Activitats Any 2006
La UdL us obre el camí al títol de Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia

noticia 16 de març de 2007
La UdL comença a treballar en un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes

noticia 7 de març de 2006
El Consell de Govern aprova la creació del Centre d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones


print enrera pujar