Descarregar pdf

La UdL us obre el camí al títol de Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia


INTRODUCCIÓ

Les necessitats socials actuals demanen perspectives d’ensenyament no professionalitzador i la Universitat de Lleida, conscient de la seva responsabilitat socioeducativa, ha dissenyat uns estudis universitaris interdisciplinars que pretenen satisfer aquesta necessitat.

Aquest títol va adreçat a persones adultes, de més de 50 anys, que no desitgen cursar una carrera concreta, sinó que volen incrementar o actualitzar els seus coneixements i la seva cultura: jubilats/des, prejubilats/des, desempleats/des de llarga duració..., i, en general, interessats/des en assolir nous reptes personals i culturals.

Graduat Sènior en Cultura, Ciència i TecnologiaESTRUCTURA I CONTINGUTS DELS ESTUDIS:

El títol de Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia de la Universitat de Lleida consta de dos cicles: el primer, de tres cursos acadèmics, i el segon, de dos cursos més; la seva superació donarà lloc a l’obtenció dels títols de Graduat i Postgraduat, respectivament.

Els estudis estan estructurats en crèdits acadèmics: 103,5 pel primer cicle i 66 pel segon. Cada curs consta de quatre matèries obligatòries (OB) i sis optatives (OP) a elegir per l’alumne entre les ofertades per la Universitat. La metodologia s’adapta a les directrius europees amb èmfasi en la participació de l’alumnat i l’avaluació continuada, mirant d’evitar els exàmens finals.

Horari de tarda, de dilluns a dijous.

Els continguts contemplen àmbits com Història, Art, Literatura, Llengües, Dret i Economia, Sociologia, Educació i Psicologia, Filosofia, Biologia, Medicina i Salut, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient.

REQUISITS

No cal cap prova d’accés ni certificats d’estudis previs.
Tenir més de 50 anys.

INFORMACIÓ, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

La preinscripció es realitzarà de l’1 al 28 de setembre. El dia 3 d’octubre es publicarà la llista provisional d’admesos. El dia 6 d’octubre es publicarà la llista definitiva d’admesos al programa. (Si la demanda superés el nombre de places establert, es realitzarà un sorteig públic el mateix dia 6, a les 9 del matí).

La matrícula tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d’octubre.

Preu: 345 euros més 30 euros de taxes (cost expedient i documentació). Assegurança voluntària. Es podrà fer el pagament fraccionat.

Lloc: Secretaria de la Facultat de Lletres. Planta Baixa de l’Edifici del Rectorat.
Plaça Víctor Siurana, 1.
Tels. 973 70 21 47 – 973 70 20 64

Documentació que cal aportar: DNI i dues fotografies de carnet.

Existeix la possibilitat de matricular assignatures soltes, tot i que tindran prioritat els qui vulguin matricular-se de tot el curs.

INAUGURACIÓ DEL CURS I INICI DE LES CLASSES:

El dia 30 d’octubre

Les classes tindran lloc a l’Edifici del Rectorat, a la Plaça Víctor Siurana, 1.

fletxa-grisMés informació:

Descarregar: Graduat Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia (Díptic)

Coordinació Acadèmica: Vicerectorat de Docència

Gestió Administrativa:
Facultat de Lletres

Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
973 70 20 64   Darrera modificació: