21 d'octubre de 2008

Descarregar pdf

El 90% de les titulacions de la UdL estaran adaptades a Europa el curs vinent


. El Consell de Govern dona llum verda als graus i màsters oficials que es preveuen impartir al 2009-2010

Estudiants de la Universitat de Lleida a la biblioteca

La Universitat de Lleida continua amb el procés d'adaptació de les seues titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Gairebé totes -a excepció de les enginyeries- compliran l'any vinent amb els requisits del Pla de Bolonya. El Consell de Govern ha aprovat avui les memòries de les diferents propostes formatives de grau per a implementar el curs 2009-2010, la majoria dels quals són reconversions de titulacions ja existents. Tot i així, cal destacar la transformació del segon cicle de Comunicació Audiovisual en el grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals i l'aparició d'una nova titulació, el grau en Biomedicina, orientat cap a la recerca biomèdica. El següent pas serà enviar aquesta documentació al Comissionat d'Universitats, el Consell d'Universitats i l'ANECA, que serà l'organisme encarregat de la seua verificació. Es preveu que entre sis i nou mesos es coneguin els graus i màsters oficials que el curs vinent s'impartiran a la UdL.

Així, i per branques, els graus proposats per al 2009-2010 són els següents: Estudis Hispànics. Llengua i Literatura; Estudis Anglesos; Estudis Catalans i Occitans i Comunicació i Periodisme Audiovisuals, pel que fa a Art i Humanitats. Medicina; Infermeria; Nutrició i Dietètica; Biomedicina; i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en la branca de Ciències de la Salut. Dret; Administració i Direcció d'Empreses; Educació Infantil; Educació Primària; Educació Social; Treball Social; Turisme i Relacions Laborals i Recursos Humans, quant a Ciències Socials i Jurídiques, mentre que en la branca d'Enginyeria i arquitectura, es proposa el grau en Enginyeria d'Edificació i, en la de Ciències, el de Biotecnologia.

Tots ells se sumen als què, adaptats a Europa, ja s'han començat a impartir aquest curs: Història, Història de l'Art, Geografia i Ordenació del Territori, i Ciències i Salut Animal. Quedarien pendents d'adaptació a l'EEES les Enginyeries -a excepció de l'Enginyeria d'Edificació- a l'espera que els diferents col·legis professionals arribin a un acord a nivell estatal.

A més a més, el Consell de Govern també ha donat llum verda a la proposta dels Màsters oficials que es preveuen impartir el proper curs i que són: Màster Oficial en Recerca Clínica Mèdica -que permetrà l'accés al doctorat dels llicenciats en Medicina-; Màster Oficial en Ciències Aplicades a l'Enginyeria; Màster Oficial en Psicopedagogia; Màster Oficial de Formació del professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional -que substituirà l'actual CAP-; Màster Oficial en Recerca Educativa; Màster Oficial de Recerca en personalitat i comportament; Màster Oficial en Llengua i Cultures Occitanes; Màster Oficial en Estudis Anglesos Avançats; Màster Oficial en Ensenyament d'espanyol/català a immigrants; Màster Oficial en Gestió Esportiva; Màster Oficial de Director Esportiu i Màster en Sistema de Justícia Penal.

També s'ha aprovat la VI Convocatòria de Projectes d'Innovació Docent per potenciar, entre altres aspectes, la creació d'equips on participi professorat novell, l'impuls de l'ús de l'anglès com a llengua vehicular en la docència i la incorporació de continguts relatius a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones.


. Noves tecnologies

D'altra banda, s'ha donat el seu vist-i-plau a la normativa que regula la convocatòria dels òrgans de govern de la UdL per via electrònica, d'acord a la Llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. D'aquesta manera, la Universitat de Lleida, es converteix en la primera administració pública lleidatana que farà les convocatòries dels òrgans col·legiats de la institució exclusivament per via electrònica, tot eliminant les trameses en paper. D'aquesta manera, no només s'estalviarà paper, sinó que s'agilitarà la tramesa tant de les convocatòries com de la documentació pertinent.