22 de febrer de 2008

Descarregar pdf

Més de 1200 alumnes de secundària visiten la UdL en la XV Jornada de Campus Oberts


Jornada de Campus Oberts a la Universitat de Lleida
Joan Viñas i Carme Chacón a la signatura del conveni per a
l'edificació d'habitages de lloguer protegit
Un total de 1.272 alumnes del darrer curs d'ensenyament secundari de Lleida i comarques i la Franja de Ponent visiten avui la UdL en la 15ena edició de la Jornada de Campus Oberts que organitza el Vicerectorat d'Estudiantat, en col·laboració amb el Servei d'Extensió Universitària, els diferents centres de la UdL i el Consell de l'Estudiantat. Als alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, que provenen de 47 centres de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent, els acompanyen 47 professors.

Per centres, el que ha rebut més visitants ha estat la Facultat de Ciències de l'Educació, amb 339 estudiants, seguida de la Facultat de Dret i Economia, amb 259, i l'Escola Politècnica Superior, amb 207. Als alumnes de secundària, que han estat rebuts en cadascún
Als alumnes de secundària, que han estat rebuts en cadascún dels centres pels respectius equips de direcció, se'ls ha informat de les titulacions i dels serveis que ofereix la UdL
dels centres pels respectius equips de direcció, se'ls ha informat de les titulacions i dels serveis que ofereix la UdL: correu electrònic, aules d'informàtica, tutories individualitzades, servei d'atenció psicològica, carnet universitari, programes de mobilitat, biblioteques, activitats culturals i esportives etc. Després se'ls ha fet una visita per les instal·lacions universitàries: aules, laboratoris, biblioteques, en la qual han estat acompanyats també per voluntaris del Consell de l'Estudiantat.

A més, durant el matí s'ha dut a terme una jornada específica per al professorat de secundària que acompanya els estudiants. El proper dia 1 de març, la Universitat de Lleida tornarà a obrir les seues portes, en aquest cas, als familiars dels futurs alumnes que vulguin cursar estudis a la UdL, en el què serà la IV Jornada de Campus Oberts per a pares i mares.


MÉS INFORMACIÓ


print enrera pujar