24 de febrer de 2009

Descarregar pdf

L'exrector de la UdL, Jaume Porta, ha estat elegit nou president de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl

L'exrector de la UdL, Jaume Porta
[+] AMPLIAR IMATGEJaume Porta
En la nova Junta de la Directiva de la SECS, Porta està acompanyat per Carmen Arbelo (Universitat de la Laguna), com a vicepresidenta; Irene Ortiz (Universitat d'Alcalà), com a Secretària General; i Montserrat Díaz (Institut d'Investigacions Agrobiològiques de Galícia), com a Tresorera.

La SECS, fundada al 1947, aplega més de 400 especialistes en ciència del sòl de l'Estat espanyol i països llatinoamericans com Mèxic o l'Argentina. El seu objectiu és promoure l'estudi dels sòls a través de la investigació i l'ensenyament, organitzant conferència i congressos, i promovent publicacions, especialment a la revista Edafologia i l'European Journal of Soil Science.

El catedràtic d'Edafologia de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Societat Internacional de la Ciència del Sòl i de la Societat Belga de la Ciència del Sòl. Porta va dirigir la UdL durant 10 anys, entre 1993 i 2003. També ha estat director de l'ETSEA.