24 de juliol de 2013

Descarregar pdf
 

Creat l'Institut de Llengües de la UdL
 
. El Consell de Govern titlla d'injust l'augment de preus a les enginyeries  

Alumnes de la Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEFOTO: UdL
L'actual Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida (UdL) es transformarà en un Institut de Llengües a partir del curs vinent "amb la intenció que sigui un centre de referència en llengües per al territori", explica la directora del Servei, Marta Giné. Aquest Institut donarà servei tant a la comunitat universitària com a la societat en formació de llengües, a més d'ocupar-se de l'assessorament i la dinamització lingüística.

Aquesta acció s'emmarca en el Pla Operatiu per al Multilingüisme (POM) aprovat avui pel Consell de Govern que estableix el marc estratègic de la UdL en matèria de política lingüística per al període 2013-2018. El POM, que pren el relleu al Pla d'Acció per al Multilingüisme (2008), se centra en la projecció internacional de la institució, el desenvolupament del multilingüisme i el compromís amb la llengua catalana.

Entre els seus objectius: assolir el multilingüisme i el plurilingüisme (llengües oficials i 3eres llengües); garantir drets i deures en relació amb els usos lingüístics de la comunitat universitària; millorar la qualitat lingüística (oral i escrita) en tots els àmbits (recerca, docència i administració) i en totes les llengües oficials i de treball (català, castellà, occità i anglès); fomentar la col·laboració de la comunitat universitària en el desenvolupament de la política lingüística; i estendre l'ensenyament d'idiomes al territori, tot col·laborant amb altres organismes.


. Enginyeries

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional contra l'increment del nivell d'experimentalitat de les enginyeries i el conseqüent augment del cost de la matrícula, la qual cosa suposa "una injustícia" en dificultar l'accés als estudis universitaris a molts estudiants per motius purament econòmics que comportarà "a la nostra universitat, tenir menys estudiantat de fora del territori" davant un escenari de reducció del nombre de beques. La UdL demana a la Secretaria general d'universitats de que "corregeixi aquesta decisió" i garanteixi que "tot l'estudiantat d'enginyeries no hagi de pagar més".


. Docència

La UdL oferirà el curs vinent cursos massius oberts en línia, coneguts com a MOOC (massive open online course). El Consell de Govern ha aprovat els criteris per a la priorització d'aquestes propostes formatives que el professorat de la UdL pot presentar fins el proper 5 de setembre i que seran valorades, primer, per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la UdL i, després, per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Els MOOC, que ja oferten nombroses universitats d'arreu del món, són cursos breus en durada, formalitzats a través d'internet, gratuïts, amb un sistema d'avaluació diferents a l'habitual i oberts a qualsevol estudiant d'arreu del món. Segons els vicerectorats de docència, estudiantat postgrau i formació contínua, la UdL els veu com "una oportunitat de generar una estratègia docent complementària a la docència de graus i màsters que vagi més enllà del seu espai d'influència tradicional".

Entre els seus objectius estan la captació d'alumnat, la preparació d'estudiants d'etapes no universitàries en els àmbits del coneixement on necessiten un reforç i la transferència de coneixements a la societat d'una manera més flexible, segons es fixa en el document.

D'altra banda, s'ha donat el vist-i-plau a noves propostes de màsters per al curs 2014-2015, que haurà d'aprovar la Direcció general d'universitats. Es tracta del màster en Psicologia General Sanitària, de l'interuniversitari en Intervenció Social amb individus, famílies i grups -coordinat per la Universitat Pública de Navarra- i de l'interuniversitari coordinat per la UdL en Creació d’Empreses Audiovisuals i Fusió Televisió-Internet que finalment s'oferirà el curs 2014-2015, i no el 2013-2014 com estava previst.

A aquests màsters s'afegeixen les propostes de Direcció en gestió laboral, Gestió administrativa, Nanotecnologia mediambiental i Estudis superiors de llengua i literatura catalana, aprovats en el consell de govern del mes de juny.


. Recerca

Amb l'objectiu de millorar la captació de grans projectes entre el personal docent i investigador (PDI), s'ha aprovat un nou programa per promocionar la recerca. Amb aquest objectiu s'incentivarà la intensificació de la dedicació a la investigació del PDI durant un període màxim de dos anys consecutius amb reduccions de docència i/o personal becari de suport. S’estableixen tres modalitats del programa: Sènior, Júnior i de promoció de l’activitat de recerca en àrees deficitàries..