24 de maig de 2011

Descarregar pdf

Pas endavant per a l'impuls de la Càtedra d'Estudis Occitans
 
. Les institucions signen un protocol d'intencions previ al conveni que es podria segellar en 4 mesos  
audio
Càtedra d'Estudis Occitans. Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGED'esquerra a dreta, Jaume Gilabert, Joan Viñas, Àngel Ros i Francés Boya / FOTO: UdL
 
La Universitat de Lleida, la Diputació, la Paeria i el Conselh Generau d'Aran han establert les bases del procediment a seguir per a  potenciar i promocionar internacionalment la Càtedra d'Estudis Occitans  que la UdL va crear l'any 2005 i que està adscrita al Departament de  Filologia Catalana i Comunicació. Ara per ara, en formen part 6 lingüistes i medievalistes de la UdL. Amb el protocol d'intencions que les institucions han signat aquest migdia, s'obre la porta a impulsar les recerques en aquest àmbit i, a més, contribuir al desplegament de la Llei de l'Occità, aranès a l'Aran, aprovada el 22 de setembre de l'any passat al Parlament de Catalunya.

Els signants -el president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert; l'alcalde de Lleida, Àngel Ros; el síndic d'Aran, Francés X. Boya; i el rector de la UdL, Joan Viñas; tots ells en funcions en el seu càrrec- han coincidit en explicar que l'impuls d'aquesta Càtedra servirà per consolidar la Universitat de Lleida com a referent en aquest àmbit. En aquest sentit, el síndic d'Aran, Francés Boya, ha dit que "Lleida ha de ser l'altaveu de l'Aran i la UdL pot ser l'instrument per fer ressò" de la seua situació actual i futura. Per la seva banda, la directora del Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Núria Perpinya, ha agraït, sorpresa, l'interès de les institucions per la llengua i cultura araneses, que arrela amb la literatura catalana a través dels trobadors de l'Edat mitjana.

Amb el compromís segellat avui s'estableix que la Càtedra d'Estudis Occitans comptarà amb el suport de les institucions per signar un conveni, en el termini de 4 mesos, destinat al seu impuls. La Càtedra dependrà orgànicament del Rector de la UdL qui s'encarregarà de nomenar al seu director/a o coordinador/a amb el vistiplau dels signants -que podran proposar candidatures- així com del Departament de Filologia Catalana i Comunicació. El conveni també estableix la creació d'una Comissió de Seguiment de les activitats que s'hi duguin a terme que estarà formada per representants escollits per cadascuna de les institucions, i un Consell Assessor, integrat per persones o entitats de prestigi reconegut dins l'àmbit d'actuació de la Càtedra.

Amb el protocol d'intencions, s'obre la porta a impulsar les recerques en aquest àmbit i, a més, contribuir al desplegament de la Llei de l'Occità
En un primer moment, seran les institucions les que financin la Càtedra -aportant la Diputació de Lleida un 40% dels recursos econòmics, la Paeria un altre 40% i el Conselh Generau d'Aran el 20% restant- amb l'objectiu però, que després d'un període no superior als 6 anys tendeixi a l'autofinançament. Una funció que haurà d'assumir la direcció serà aconseguir els recursos necessaris, ja siguin públics o privats, per substituir gradualment les aportacions que fan les signants. És per aquest motiu, que un dels factors que es tindrà en compte de cara al seu nomenament serà la capacitat d'interlocució i negociació amb empreses, institucions i altres entitats, tant de l'àmbit català com de l'internacional.