24 d'octubre de 2013

Descarregar pdf
 

Trenta estudiants i dos professors reben guardons extraordinaris

Premis extraordinaris de fi de carrera de la Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGELes persones premiades amb el rector /
Foto: UdL
baixcorva
El Saló Víctor Siurana va ser escenari ahir del lliurament dels premis extraordinaris de final de carreta, doctorat i màster, així com de les mencions d'excel·lència a l'activitat docent del professorat de la Universitat de Lleida.

El rector, Roberto Fernández, va fer entrega dels diplomes a un total de 30 estudiants (16 dones i 14 homes), dels quals una dotzena eren premis de llicenciatura, diplomatura i grau, una altra dotzena, de doctorat, i mitja de màsters.

Quant a les mencions d'excel·lència, les van rebre Rosa Maria Mateu, professora a la Facultat de Lletres, i Fidel Molina, a la de Ciències de l'Educació.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURES, GRAUS I DIPLOMATURES

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: Jordi Medardo
Llicenciatura en Dret: Jorge Valderrey
Llicenciatura en Dret: Arnau Galcerán
Llicenciatura en Medicina: Mónica Villas
Llicenciatura en Filologia Catalana: Judith Aluja
Enginyeria en Informàtica (II cicle): Albert Agraz
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: David Castellà
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: Raül Balsà
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica: Sergi Vullaubets
Grau en Arquitectura Tècnica: Andreu Vericat
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: Josep Borges
Diplomatura en Ciències Empresarials: Amanda Fontana

DE MÀSTERS

Màster Oficial en Ciències de la Infermeria: Josefa Valls
Màster Oficial en Educació per a la Salut: Rosa m. Alzuria
Màster Oficial en Recerca Clínica en Medicina: Verónica Rosado
Màster Oficial en Biotecnologia en Ciències de la Salut: Núria Vall-llaura
Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió: José Antonio Playán
Màster en Sistema de Justicia Penal: María del Lidón

DE DOCTORAT

Àmbit de Ciència i Tecnologia dels Aliments: María Bernarda
Àmbit de les Ciències Experimentals: Gemma Farré, Marta Giner, Anabel Sorolla
Àmbit de Medicina i Cirurgia: María Inés Cruz
Àmbit de Geografia i Història: Josep Gelonch
Àmbit de Psicopedagogia: Esther Argelagós
Àmbit d’Informàtica i Matemàtica: Tomàs Pallejà
Àmbit d’ Enginyeria Industrial: Cristian Solé
Àmbit d ‘Enginyeria Agronòmica: Bárbara Baraibar, Ariel Ferrante, Sonia Goméz

MENCIÓNS D’EXCEL·LÈNCIA

Rosa Maria Mateu Serra (Facultat de Lletres) i Fidel Molina Luque (Facultat de Ciències de l’Educació)