25 d'abril de 2013

Descarregar pdf
 

El préstec interbibliotecari es duplica a la UdL
 
. L'estudiantat és el col·lectiu que utilitza més aquest servei

Biblioteques de la Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEL'estudiantat és el que més utilitza el PUC / Foto: UdL
baixcorva
El servei de préstec gratuït de documents del què gaudeixen des de fa un any els usuaris de les biblioteques integrants del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), el PUC (Préstec entre Universitats Catalanes), ha disparat la demanda de llibres i materials audiovisuals per part de la comunitat universitària de Lleida a altres universitats catalanes.
 
Durant el 2012 el Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL ha tramitat 4.031 préstecs, dels quals, un 87%, corresponen a documents impresos, i un 13%, a materials audiovisuals. Això ha suposat duplicar el nombre de demandes respecte l'any 2011 (1.836), i gairebé triplicar les que es van fer al 2010 (1.507), quan el sistema de préstec interbibliotecari, l'anomenat SOD (Servei d'Obtenció de Documents) era de pagament.
 
Des que es va posar en marxa el PUC, que permet sol·licitar qualsevol material -a excepció de la bibliografia recomanada, les revistes o els llibres antics-, el nombre de peticions de préstec interbibliotecari a la UdL han augmentat -un 119% respecte el 2011-, seguint la tendència de la resta de biblioteques membres (Biblioteca de Catalunya i biblioteques de les universitats de Barcelona, Autònoma, Politècnica, Pompeu Fabra, Girona, Rovira i Virgili i UOC).
 
Durant el 2012 el Servei de Biblioteca i Documentació ha tramitat 4.031 préstecs, dels quals, un 87%, corresponen a documents impresos, i un 13%, a materials audiovisuals
Pel que fa als diferents col·lectius de la UdL, l'estudiantat és qui més ha utilitzat aquest servei. Durant l'any passat, un total de 2.095 alumnes van sol·licitar materials a través del PUC, mentre que els professors van ser 696, per 606 membres del personal d'administració i serveis (PAS). És a dir, del total d'usuaris, un 62% van ser estudiants, un 20% membres del personal docent i investigador i un 18% PAS.