26 de juny de 2013

Descarregar pdf
 

La UdL proposa quatre nous màsters per al curs 2014-2015
 
. El Consell de Govern aprova dos programes de suport a la docència gràcies als majors ingressos per matrícula  

Estudiants de la Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEEstudiants de la UdL / FOTO: UdL
Direcció en gestió laboral, Gestió administrativa, Nanotecnologia mediambiental i Estudis superiors de llengua i literatura catalana, són els quatre màsters que la Universitat de Lleida elevarà per a la seua aprovació a la Direcció General d'Universitats perquè puguin ser impartits el curs 2014-2015. Quant a Direcció en gestió laboral i Gestió administrativa, són dos màsters propis de la UdL, mentre que el de Nanotecnologia mediambiental i Llengua i literatura catalana són interuniversitaris. El primer, el coordina la Universitat de Saragossa i hi participa, a més, la Universitat Pública de Navarra. Quant al segon, el lidera la Rovira i Virgili, i en formen part a més de Lleida, Girona, Perpinyà, Andorra i possiblement la Universitat Jaume I de Castelló.

A més, la UdL oferirà el proper curs acadèmic quatre matèries transversals de caràcter optatiu per a tots els seus estudiants: Emprenedoria i entorn professional; Pensament científic; Comunicació i expressió oral i escrita; i TICs i noves plataformes tecnològiques. Segons ha explicat el vicerector de Docència, Francisco García, al Consell de Govern "es tracta d'oferir una formació integral i socialment útil que s'adapti millor al nou mercat laboral".

D'altra banda, el Consell ha aprovat per al curs vinent dos programes de suport de la docència amb recursos provinents dels increments de les taxes de matrícula. El primer, són 59 ajuts per disposar d'assistents de docència en aquelles assignatures que tenen un elevat nombre d’estudiants i una gran activitat d’avaluació continuada. Hi podrà accedir estudiantat de màster o doctorat de la UdL. L'altre programa, consisteix en la convocatòria de 6 ajuts per a la incorporació de personal doctor júnior a la UdL amb l'objectiu de donar suport a la docència i continuar la seua formació en recerca.

Direcció en gestió laboral, Gestió administrativa, Nanotecnologia mediambiental i Estudis superiors de llengua i literatura catalana, són els quatre màsters que la UdL proposa impartir el curs 2014-2015
A més, s'ha donat llum verda a les mesures de la matrícula per al proper curs acadèmic per a l'estudiantat que hagi de cursar primer de grau i que inclouen una prova de nivell per aquells que no disposin d'una acreditació reconeguda en alguna de les 4 llengües estrangeres que es contemplen en les Proves d'Accés a la Universitat (anglès, francès, alemany i italià).

D'altra banda, s'ha informat de la presentació ahir a Barcelona del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, redactat pel Departament d’Empresa i Ocupació, a través d’ACC1Ó, i el d’Economia i Coneixement, a través de la Direcció General de Recerca, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del DAAM, i de la Universitat de Lleida (UdL) a través de la Fundació UdL-IRTA, que és la única universitat catalana que n'ha format part.