26 de maig de 2008

Descarregar pdf

El Claustre aprova l'informe de gestió del rector


.
El síndic presenta el balanç de la sindicatura corresponent al 2007

Claustre de la UdL
Moment de la votació
Amb 49 vots a favor, 26 en contra, i 27 en blanc, el Claustre de la UdL ha aprovat avui l'informe anual de gestió del rector. Joan Viñas, que ha valorat positivament el resultat de la votació -secreta a petició del personal d'administració i serveis-, ha manifestat la necessitat de continuar treballant en pro de la qualitat de la UdL, "un compromís de millora constant que a mí també m'afecta", ha dit. El rector, que ha qualificat de díficils els temps que està vivint actualment la universitat pública, ha criticat en el seu informe els dubtes legislatius i la manca de recursos per part dels diferents governs. A l'estatal li ha reclamat el traspàs de les beques, el desenvolupament de l'Estatut i una visió més europeista de la universitat, mentre que al català, "al qual ha titllat de lent", li ha recriminat, entre altres, la seua negativa a augmentar les places de Medicina a Lleida, en benefici d'una universitat privada.

Tot i "els vents desfavorables", el rector ha reclamat responsabilitat als membres de la comunitat universitària lleidatana "per no deixar-se arrossegar per velles maneres de fer les coses ni amagar-se darrera posicions corporatives" davant els canvis, així com implicació en el procés de millora de la UdL, que ha d'afectar tots els àmbits i a tots els col·lectius. Viñas, que entre les fites aconseguides el darrer any ha destacat la consecució de la titulació en Ciència i Salut Animal "després d'unes negociacions gens fàcils", ha aprofitat el seu discurs per agrair la tasca realitzada en aquest sentit per l'expresident del Consell Social, Josep Maria Pujol, i pel professorat d'ETSEA. També ha agraït l'esforç de la Facultat de Lletres per assumir el risc de ser pionera en el procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior, -ja que el curs vinent 3 de les 4 titulacions adaptades que ofereix la UdL són de Lletres- i per adaptar els seus estudis a les noves condicions socials.

Claustre de la UdL
Assistents al Claustre de la UdL
Pel que fa al procés de Bolonya, el rector ha recollit la proposta de l'estudiantat de crear una comissió per a vetllar per la qualitat de l'ensenyament. Tot i que la mesa del Claustre ha desestimat la petició dels alumnes que es votés el posicionament de la Universitat davant aquest procés per una questió de forma, Viñas ha insistit en continuar amb el diàleg i la interacció ambn els diferents estaments de la Universitat. També ha anunciat que potenciarà un sistema intern de beques per facilitar que l'alumnat pugui dedicar-se exclusivament a l'estudi. El rector, que ha reconegut que l'aplicació del Pla de Bolonya requereix finançament, ha assegurat que la UdL buscarà els recursos per millorar la docència i ha demanat a l'estudiantat que s'impliqui més en la definició del futur de la universitat.

Quant als reptes de futur, Joan Viñas ha destacat la creació i dotació de línies d'investigació específiques en producció i alimentació ecològiques, així com l'augment de les beques predoctorals per potenciar la recerca. A més d'anunciar la implementació d'un gestor de dades (data warehouse), una eina informàtica que permetrà elaborar informes a partir de l'encreuament de diferentes bases de dades de la UdL, el rector ha parlat d'un nou programa de beques per a l'estudiantat que vulgui cursar els màsters universitaris, així com de nous ajuts per a mobilitat del professorat i per a contractació de professorat visitant.

I sobre infraestructures, el rector ha informat sobre la marxa de les obres als diferents campus de la UdL i al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Ha destacat la inauguració enguany de la nova facultat de Ciències de l'Educació, "de la qual encara queden serrells per polir, no tots responsabilitat nostra", i la propera licitació de 150 pisos universitaris de lloguer.

D'altra banda, el síndic de la UdL, Manuel Gil, ha presentat al Claustre l'informe de la sindicatura corresponent al 2007. Les conclusions de l'informe posen de manifest que "tot i que l'index de conflicitivitat ha augmentat respecte l'any passat, el nombre de queixes continua sent baix". L'any passat se'n van rebre 10, 5 del professorat, 3 del PAS i 2 de l'estudiantat". El rector ha anunciat que es potenciarà la figura del síndic com a mediador.


MÉS INFORMACIÓ


CLAUSTRE 23 DE MAIG DE 2008 / INFORME ANUAL DE GESTIÓ DEL RECTOR