26 de novembre de 2012

Descarregar pdf
 

Un estudi de la UdL detecta manca de consciència i certa tolerància a la violència de gènere entre el seu alumnat
 
. Uns 1.700 alumnes de 1r i 3r de grau del curs passat van participar en un sondeig del Centre Dolors Piera
audio
Estudi de la UdL sobre la violència de gènere
[+] AMPLIAR IMATGETècniques del Centre Dolors Piera durant la presentació/ FOTO: UdL
baixcorva
Prop d'un terç de les relacions sentimentals de l'alumnat universitari podrien estar caracteritzades per la dependència i l'acceptació de l'abús, justificats per l'amor i els ideals romàntics més tradicionals, segons conclou un estudi del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida, realitzat a un total de 1.679 alumnes (1.177 de primer, i 502 i tercer de grau) de la UdL el curs 2011-2012.

En aquest sentit, les dades posen de manifest que només un 36% de l'estudiantat enquestat cataloga la gelosia com un tret negatiu per la relació; que un 40% acceptaria el perdó i la voluntat de canvi d'actitud de la persona estimada després d'un cas d'agressió; que un 28% no veu cap inconvenient en el fet que la seua parella vulgui saber que fa en tot moment; un 22% tampoc troba malament que li impedeixi parlar amb altres persones; i fins i tot, un 10% justificaria que un home agredís la seua parella.

El Sondeig a l'alumnat de la UdL sobre percepció de la violència de gènere en l'entorn universitari, que ha enquestat el 60,8% dels estudiants que l'any passat cursaven primer i el 40,6% dels que feien tercer l'any passat, té com a objectiu comprovar si, en el transcurs de l'etapa universitària, poden canviar les seues creences sobre el tema, a més d'identificar el grau de detecció, tolerància i denúncia de possibles casos de violència de gènere i proposar mesures de sensibilització.

En aquest sentit, una de les coordinadores de l'estudi, Maika Molina, ha anunciat avui en la presentació dels resultats, noves enquestes a l'estudiantat que ja ha participat en l'estudi per detectar si quan finalitzen la Universitat han variat les seues percepcions, així com noves campanyes al si de la UdL per acabar amb la tolerància a qualsevol tipus d'abús relacionat amb el gènere.

Prop d'un terç de les relacions sentimentals de l'alumnat universitari podrien estar caracteritzades per la dependència i l'acceptació de l'abús, justificats per l'amor i els ideals romàntics més tradicionals, segons conclou l'estudi
L'estudi, finançat per l'Institut de la Dona i el Fons Social Europeu, també posa de manifest que un 45,2% dels enquestats considera que UdL no és un espai sexista, tot i que un 49,6% dels participants hi han detectat actituds sexistes en algunes ocasions; en força ocasions, un 3,5%, i un 1,1% ho ha notat molt sovint. Quant a persones que hagin sofert alguna situació de violència de gènere o assetjament sexual, un 0,89% (un total de 17) dels enquestats confessa que n'ha patit en l'àmbit universitari. Davant dels casos d'agressió, els resultats del sondeig situen en un 76,7% la predisposició a denunciar.

El Sondeig ha dedicat, també, un apartat a la diversitat sexual. De les consultes realitzades, l'alumnat accepta en un 84,8% que és natural que una persona es pugui sentir atreta per una altra del mateix sexe. Tot i així, un 87% condicionen el respecte a la diversitat sempre i quan aquests col·lectius no ho exhibeixin de forma "exagerada". A més, un 32% afirma haver vist com s'excloïa algú d'un grup per la seua orientació sexual.