26 de setembre de 2008

Descarregar pdf

La UdL crea l'Anella Recerca per impulsar la investigació i la transferència de coneixement


. A finals d'any estaran enllestits els projectes de sis centres nous de recerca

Consell de Govern de la Universitat de Lleida
Consell de Govern de la UdL
El Consell de Govern ha aprovat la creació de l'Anella Recerca UdL per impulsar la visibilitat de la recerca i la transferència de coneixement que està portant a terme el seu personal docent i investigador, així com per millorar els mecanismes de suport al desenvolupament de l'activitat investigadora. Segons el vicerector de Política Científica i Tecnològica, Ramon Canela, es tracta de donar més visibilitat al que s'està fent, de potenciar noves accions en l'àmbit de la R+D+i, i també de buscar nous socis per a fer més i millor recerca.

Formaran part d'aquesta Anella estructures ja existents participades per la UdL, com ara el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, l'IRBLleida, el Centre UdL-IRTA i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, així com sis nous centres de recerca de nova creació. El document aprovat avui "Proposta de desenvolupament del Pla Estratègic de Recerca pel que fa a centres de recerca", vol fixar les pautes per a la posada en marxa d'aquestes estructures, de caràcter transversal, que s'organitzen en quatre vectors d'activitat: l'agroalimentari, el biomèdic, el sociohumanístic i jurídic i l'anomenat tecnoXXI.

L'Anella Recerca pretèn millorar els mecanismes de suport al desenvolupament de l'activitat investigadora i potenciar noves accions en l'àmbit de la R+D+i
A finals d'any, la UdL té previst tenir enllestits els projectes d'aquests sis nous centres. Concretament, del Centre de recerca en Computació de Ponent, que desenvoluparà recerca bàsica i aplicada en el camp de la resolució de problemes computacionalment difícils (Problem Solving); del Centre de recerca en Ordenació i Desenvolupament del Territori, que portarà a terme recerca pluridisciplinar en aquests àmbits; del Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació, que centrarà la seua activitat en l’estudi transversal dels diversos mètodes de resolució de conflictes i el seu marc jurídic a Europa; del Centre de Recerca sobre Identitats i Societat, que ha de promoure i potenciar la recerca científica en els processos que cohesionen o desestabilitzen les societats en el temps, així com els mecanismes i sistemes de construcció d’identitat i de referents col·lectius comuns; del Centre de Recerca en Producció Animal, destinat a potenciar la recerca en un àmbit tant important a les terres de Lleida, i el Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat, que ha de permetre aportar nous coneixements en el camp de l'estalvi energètic i de l'aplicació a la maquinària industrial de nous automatismes que la facin més eficient i precisa.

Canela ha afegit que la UdL està en converses amb diferents conselleries per tal que formin part d'aquests centres de recerca. A més a més, ja s'està ultimant un altre centre entre la UdL i el CSIC centrat en el camp de la seguretat alimentària i noves alternatives a la producció agrícola.


. Adhesió de la UdL a la Carta Europea de l'Investigador

D'atra banda, el Consell de Govern ha aprovat l'adhesió de la Universitat de Lleida a la Carta Europea de l'Investigador, un document de la Comissió Europea que vol contribuir al desenvolupament d'un mercat laboral per a investigadors, atractiu, obert i viable internacionalment que permeti contractar i conservar investigadors d'alta qualitat. Al document es fixen tant les responsabilitats i els drets dels investigadors com de les entitats que els contracten i els financien.


MÉS INFORMACIÓprint enrera pujar