26 gener de 2006

Descarregar pdf

“Caldrà esperar fins al 2010 perquè hi hagi un canvi radical en la llei universitària”, diu Viñas

 El rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, ha manifestat que “caldrà esperar fins al 2010 perquè hi hagi un canvi radical en la llei universitària i que s’adeqüi més a l’Estatut, tot i que aquest ha estat un interès compartit per totes les universitats catalanes”.

Joan Viñas Viñas va participar dimecres en l’Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), en la qual es van aprovar els textos definitius de la modificació de la Llei orgànica d’universitats (LOU) que aquest òrgan proposa.

L’esborrany –que el president de la CRUE, Juan Vázquez, ha presentat avui a la ministra d’Educació i Ciència, María Jesús San Segundo– recull “modificacions parcials de la LOU per una simple qüestió de possibilitats reals d’aprovació”, ha manifestat el rector de la UdL.

En aquest sentit, els documents facilitats a San Segundo plantegen canvis que afecten quatre grans àmbits: la investigació, les relacions amb l’empresa i els afers econòmics; l’organització i el govern universitaris; el professorat, i l’estudiantat.

Pel que fa a la investigació, Joan Viñas assegura que s’ha buscat una major implicació de la universitat en el desenvolupament del territori: “la universitat s’implicarà més amb la societat, amb el desenvolupament del país, i en aquesta implicació hi té un paper molt rellevant la recerca i la transferència de coneixements, perquè, tal com s’inclou en una de les modificacions a la llei, s’ha de mirar per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, el progrés econòmic, i el desenvolupament equitatiu i sostenible”.

Altrament, amb relació a l’estudiantat, “es promou que el Consell de Coordinació Universitària vetlli per una orientació adequada en la transició cap als ensenyaments superiors i que els estudiants tinguin un estatut que en garanteixi la participació en els òrgans col·legiats de la universitat”, ha explicat el rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas.