27 d'octubre de 2009

Descarregar pdf

El Consell de l'Estudiantat ha elegit Maria Rodríguez, de la Facultat de Medicina, com a nova coordinadora
audio
Coordinadora del Consell de l'Estudiantat de la UdL
Maria Rodríguez, nova coordinadora del Consell de l'Estudiantat
 El Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida ha canviat la seua direcció. Maria Rodríguez, estudiant de la Facultat de Medicina, n'és la nova coordinadora, en substitució de Mario Sirat. Josep Sánchez, també de Medicina, ha estat escollit com a nou secretari. Mentre, la resta de membres de l'equip de govern del Consell continuen. Albert Graz, alumne de l'Escola Politècnica Superior (EPS), es manté com a sots-coordinador; a l'igual que els vocals Guillem Rueda, de l'EPS, i Marc Miró, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària.

El Consell de l'Estudiantat és l'òrgan de debat i representació de l'alumnat a la UdL amb participació en tots els seus òrgans de decisió. El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i els interessos de l'estudiantat, vehiculant les seues propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents.

L'equip de govern del Consell s'ha marcat com a objectiu principal fomentar la participació estudiantil. Per això, planteja una reestructuració de l'assemblea, que inclourà l'obertura d'aquesta a tots els estudiants, la publicació dels temes a tractar a la web del Consell de l'Estudiantat i la possibilitat que l'alumne introdueixi nous temes de debat mitjançant un sistema de fòrums que properament s'activaran a la mateixa.