28 de maig de 2012

Descarregar pdf
 

Suport de l'ACUP a La Marató contra la pobresa
audio
ACUP. Universitat de Lleida UdL
Acte a la Universitat de Barcelona / FOTO: ACUP
baixcorva
Per la inclusió social i en suport a La Marató de la Pobresa és el títol del manifest redactat per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) en suport a la Marató de Televisió Catalunya que es va celebrar ahir.

La setmana passada la Universitat de Barcelona va acollir l'acte de lectura del manifest en el qual hi van estar presents Francesc Xavier Grau
, president de l'ACUP i rector de la Universitat Rovira i Virgili; Daniel Serra, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Internacionals de la UPF; Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona; Misericòrdia Garcia, comissionada per a la Societat i l'Envelliment de la Universitat de Barcelona; Maria Josep Recoder, vicerectora de Relacions Institucionals de la Universitat Autònoma de Barcelona; Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau i la Solidaritat de la UOC i Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP.

MANIFEST DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

Per la inclusió social i en suport a La Marató de la Pobresa


"Des de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), formada per les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), manifestem la nostra adhesió i contribució solidària amb la l'acció endegada per TV3, Catalunya Ràdio i La Fundació La Marató de TV3 La Marató per la pobresa del proper 27 de maig i el seu lema 'Que ningú es quedi fora de joc'. En aquest sentit, les universitats públiques catalanes duran a terme diverses activitats per contribuir a promoure la conscienciació de la societat i a recaptar fons en el marc de la campanya.

Les universitats públiques catalanes volem recordar que una de les nostres missions fonamentals és la de, mitjançant el coneixement, contribuir a acabar amb la pobresa i la exclusió social en el nostre país. La universitat és un espai de coneixement que contribueix a millorar la qualitat de vida dels col·lectius i garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació.

A través de la tasca duta a terme pels membres de la comunitat universitària i de les oficines, càtedres, centres i fundacions vinculats a les nostres universitats, des de les universitats públiques catalanes treballem per millorar:

 • La situació de col·lectius que es troben en risc d'exclusió social mitjançant  programes que fomentin la formació en valors, el desvetllament de l'esperit crític i la participació del voluntariat.
 • L'educació i la igualtat d'oportunitats d'infants i joves que es troben en una situació de desavantatge educatiu, molts dels quals formen part de famílies nouvingudes.
 • La reinserció social de les persones internes en centres penitenciaris i en centres educatius de justícia juvenil.
 • L'acompanyament a la gent gran i malalts, amb la finalitat que la solitud no esdevingui un factor més per l'exclusió social.
 • La promoció social de les persones immigrades.
 • El desplegament de programes de voluntariat, ja siguin propis o coordinant les nostres actuacions solidàries amb entitats externes que actuen en aquest àmbit i participant en comissions de solidaritat i cooperació al desenvolupament de xarxes universitàries.
 • El compromís, el respecte, la responsabilitat, la integritat, la coherència, la tolerància, la justícia, la sostenibilitat, l'empatia i l'equitat com a valors solidaris a promoure en el conjunt de la comunitat universitària.

D'altra banda, des de l'ACUP volem fer palès que l'accés a la universitat és un dels principals factors generador d'oportunitats en una societat. A Catalunya, des de la dècada dels anys seixanta del segle XX, s'ha produït un increment notable en el percentatge de població que ha accedit a tots els nivells de formació, especialment en l'àmbit universitari. Amb un augment en especial del nombre d'estudiants que accedeixen a ensenyaments universitaris, tant degut a l'increment en l'oferta de places, com en el nombre d'universitats d'arreu del territori.

L'actuació de la universitat pública pel què fa a la funció d'ascensor social es posa de manifest en els fets i dades següents:

 • Al 1977 poc més del 3% de la població catalana en edat de treballar disposava d'un títol universitari. L'any 2007, la proporció havia augmentat en més del 15%.
 • La població entre vint-i-cinc i seixanta-quatre anys amb estudis superiors a Catalunya se situa a l'entorn del 29%. El que suposa un percentatge superior a la mitjana de la UE-27 (24,2%) i de la UE-15 (25,8).
 • En el curs 1973-1974 hi havia el 37% de dones a les aules de les universitats públiques, xifra que ha augmentat fins un 54,6% el curs 2009-2010. En la darrera dècada el nombre de dones cursant estudis en aquestes universitats supera el nombre d'homes.
 • L'any 2009 la proporció d'estudiants d'educació superior els pares dels quals no tenen formació universitària és del 40% a Catalunya, la xifra més elevada dels països de l'OCDE.

És per la tasca duta a terme fins ara i els resultats assolits des de les universitats públiques catalanes que l'ACUP s'adhereix a La Marató de la pobresa, i es compromet a incrementar el seu esforç per anar més lluny en el combat contra l'exclusió social i la pobresa des de l'àmbit de l'educació i el coneixement".