29 d'abril de 2010

Descarregar pdf

La UdL produirà energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en dos dels seus campus
 
. Les instal·lacions començaran a funcionar l'1 de desembre d'enguany  
audio
Campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida
Al campus d'ETSEA s'ubicaran tres de les cinc instal·lacions fotovoltaiques
El Consell de Govern ha aprovat avui el plec de clàusules administratives i de condicions tècniques per a la contractació del subministrament, mitjançant l'arrendament financer, de cinc instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica de diferents edificis de la Universitat de Lleida. Les plaques solars es col·locaran a les cobertes de l'Escola Politècnica Superior, el Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, ambdós a Cappont, i dels edificis 1, 2, 3, 4, 5, AB i magatzem de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) ja que, segons els estudis realitzats, aquests són els dos campus més adients per la dimensió de les instal·lacions, amb un total de 3.110 m2 de plaques. La seua disposició tindrà en compte la integració arquitectònica amb la coberta i l'edifici en general, així com el màxim rendiment solar.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada de construir les plantes i fer-ne el manteniment i l'explotació fins que finalitzi el contracte, al cap de 15 anys. Transcorregut aquest temps la UdL podrà exercir l'opció de compra. Les instal·lacions solars fotovoltaiques, però, hauran d'estar enllestides el proper 1 de desembre, data en què es preveu iniciar la venda d'energia elèctrica, a 0,32 euros el quilowatt hora, tal i com va aprovar el Ministeri d'Indústria el passat mes de desembre. La previsió és que en 40 anys -període de vida útil garantida de les plaques- s'obtinguin ingressos per valor d'uns 5,5 milions d'euros, sempre i quan es compleixin les condicions climàtiques estàndards de la zona.

La UdL no farà cap aportació econòmica directa del seu pressupost, ja que la inversió, el finançament i el manteniment es pagaran a través de la venda de l'energia produïda. Un cop finalitzat el contracte, la UdL rebrà tots els ingressos anuals d'aquesta venda i només haurà de fer front al manteniment de la instal·lació. El total de la potència de les plantes solars representarà el 18% de la potència actual de la Universitat de Lleida.

Segons l'equip de govern, amb aquest projecte, la UdL vol ser un referent a les terres de Lleida en la producció d'energies renovables i en promoure una societat més sostenible. En aquest sentit, impulsarà projectes educatius i de sensibilització sobre l'ús de l'energia fotovoltaica i es facilitarà, a través d'una pàgina web totes les dades tècniques de producció de la planta a temps real per tal que puguin ser utilitzades per docència o per recerca.

. Recerca

Pel que fa a la investigació, s'han aprovat dos convocatòries. La primera, d'ajuts per al personal predoctoral en formació, permetrà que 20 nous investigadors i investigadores puguin fer la tesi en els diferents grups de recerca de la Universitat. La segona, correspon a la renovació dels grups de recerca, amb l'objectiu d'impulsar-ne l'activitat i la projecció. L'anterior renovació va suposar una important millora en el rànquing de grups de la UdL, ja que va passar de 41 a 53 el nombre de grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya que, actualment, són majoria a la UdL.

. Estudiantat

Quant a l'alumnat, s'ha donat el vist-i-plau a 80 beques per a realitzar tasques de col·laboració en diversos serveis i unitats de la UdL durant el proper curs acadèmic, que van dels 210 al 420 euros mensuals, segons la dedicació setmanal, així com als ajuts de viatge, convocatòria que ha passat dels 30.000 als 40.000 euros de pressupost. També s'ha aprovat un nou paquet d'ajudes destinades a l'estudiantat de centres propis amb necessitats especials que consisteixen en suport psicopedagògic, ajuda tècnica, interpretació de llenguatge de signes o adaptació d'exàmens i proves d'avaluació, entre d'altres. A aquests ajuts, que es convoquen des de fa 4 anys, es destinaran 7.000 euros.

. Professorat

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat una convocatòria de professorat contractat, sense que això representi cap increment global del personal docent. S’ofereixen 32 places, de les quals 13 són a temps parcial i la resta, a temps complet. D’aquestes, 5 corresponen a promocions i estabilitzacions de professorat a temps complet ja existent, 6 a la implantació de nous ensenyaments, 13 són places vacants (jubilacions, baixes permanents ...) i substitucions, i les 8 restants són per a cobrir noves necessitats docents. També sortiran a concurs d’accés quatre places de professorat del cos de catedràtic/a d’universitat, en el marc del Programa de promocions de la Universitat de Lleida.

. PAS
També s'ha donat llum verda a la convocatòria de 29 places d'auxiliars administratiu. No són places de nova creació sinó que actualment estan cobertes per interins. Com a novetat, aquest concurs oposició inclou en el temari la perspectiva el gènere, d'acord amb el que estableix el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la UdL.

. Docència

Finalment, el Consell de Govern ha aprovat les activitats de formació contínua del semestre d'aquest curs i les del curs vinent, a més de la normativa de matrícula per a aquest tipus de formació.